Osoby prawne - metoda regulacji prawnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Osoby prawne - metoda regulacji prawnej - strona 1 Osoby prawne - metoda regulacji prawnej - strona 2 Osoby prawne - metoda regulacji prawnej - strona 3

Fragment notatki:

OSOBY PRAWNE §1. KONSTRUKCJA OSÓB PRAWNYCH I. OSOBY PRAWNE OSOBY PRAWNE  jednostki organizacyjne, którym ustawodawca przyznał osobowość prawną
-nie każda jednostka organizacyjna jest osobą prawną
-osobą prawną jest wyodrębniona strukturalnie i majątkowo oraz mająca własne organy, powstała w celu realizacji określonych zadań gospodarczych lub społecznych jednostka organizacyjna, której ustawodawca nadał kwalifikację podmiotowości cywilnoprawnej Cechy osoby prawnej 1) wyodrębnienie organizacyjne (strukturalne) - polega na istnieniu osobnej, samodzielnej i zorganizowanej jednostki
2) wyodrębnienie majątkowe - polega na wydzieleniu pewnej masy majątkowej przysługującej samodzielnej jednostce
-majątek ma służyć wykonywaniu zadań tej jednostki oraz odpowiedzialności za jej zobowiązania
3) istnienie organów - polega na określeniu osoby lub osób, które jako organy (jednoosobowe bądź kolegialne) przejawiają wolę jednostki organizacyjnej
4) istnienie przepisu szczególnego przyznającego jednostce organizacyjnej osobowość prawną -w XIX w. ukształtowały się dwie teorie dotyczące istoty osób prawnych
1) teorie fikcji - przymiot osobowości prawnej może być przyznany, poza człowiekiem, różnym przedmiotom lub zjawiskom
2) teorie realistyczne - osobami prawnymi są twory społeczne (organizacje)
-na tej koncepcji opiera się Kodeks cywilny
II. METODA REGULACJI PRAWNEJ -istnieją 2 metody:
a) metoda ogólnego formułowania cech osób prawnych
b) metoda normatywna Metoda ogólnego formułowania cech osób prawnych -prawodawca uznaje za osobę prawną każdą jednostkę organizacyjną, która ma zespół cech generalnie przez niego określonych
-metoda może stwarzać pewien margines niepewności kwalifikacji i wielokrotnie to sąd rozstrzyga o tym, czy dana jednostka organizacyjna posiada osobowość prawną Metoda normatywna (formalna) -system prawny nie określa ogólnych cech, jakim muszą odpowiadać jednostki organizacyjne, by miały przymiot osób prawnych
-prawo wskazuje z nazwy typy lub indywidualne organizacje wyposażone w osobowość prawną
-system ten funkcjonuje w polskim prawie cywilnym (art. 33 KC)
III. FUNKCJE -głównym czynnikiem rozwoju instytucji osoby prawnej były potrzeby gospodarcze ustroju kapitalistycznego, w ramach którego kształtowały się spółki handlowe (prototypy osób prawnych)
-istnieją 2 główne cechy, które świadczą o atrakcyjności tej instytucji:
1) jest dogodną dla obrotu gospodarczego formą koncentracji kapitału
2) prowadzi do ograniczenia odpowiedzialności oraz ryzyka uczestników organizacji obdarzonej osobowością prawną


(…)

… nie ma zastosowania art. 39 KC, który przewiduje bezwzględną nieważność czynności prawnej
-w tym przypadku stosuje się art. 103 § 2 KC, który w odniesieniu do umowy zawartej przez rzekomego pełnomocnika zastrzega tylko sankcję zawieszonej bezskuteczności, dopuszczającą potwierdzenie umowy
-kierownicy urzędów mogą udzielać pełnomocnictw kierownikom podporządkowanych im jednostek organizacyjnych do reprezentowania SP…
… określonych osób prawnych (np. NBP)
-KC reguluje fragmenty instytucji osób prawnych:
1) powstanie i rejestry
2) nazwy
3) siedziby
4) wykonywanie zdolności do czynności prawnych
1) POWSTANIE I REJESTRY 
Powstanie  istnieją 3 systemy powstawania osób prawnych:
1) system aktów organów państwa - kreatorem osoby prawnej jest organ państwa, który poprzez akt administracyjny (tzw. akt erekcyjny) lub akt…
… ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, zaopiniowany przez Komisję Nadzoru Finansowego
-tworzenie gmin następuje w drodze rozporządzenia RM
2) system koncesyjny - w tym systemie jednostka organizacyjna jest tworzona przez inicjatorów (założycieli), którymi mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne
-dla powstania tej osoby prawnej wymagana jest zgoda/koncesja/pozwolenie właściwego organu
-utworzenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz