Postępowanie cywilne - strona 60

Prośba do wszystkich pracowników o zgłoszenie terminów urlopów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

PROŚBA DO WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW O ZGŁOSZENIE TERMINU PLANOWANYCH URLOPÓW , dnia Do: wszystkich zatrudnionych Od: Zarządu firmy Dotyczy: URLOPÓW Wszystkich zatrudnionych w naszej firmie (nazwa) informujemy o nowej polityce firmy dotyczącej korzystania z urlopów wypoczynkowych. Prosimy wszystk...

Prośba o potwierdzenie salda

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1113

PROŚBA O POTWIERDZENIE SALDA „Omar” Sp. z o.o. ul. Kupiecka 100, 02-111 Warszawa tel. (022) 630-01-22 „INKA” s.c. ul. Mokra 25 22-333 Wałcz Uzgodnienie salda na 5 stycznia 2001 r. Szanowni Państwo, prosimy o sprawdzenie zgodności sald figurujących w naszych księgach na 5 stycznia 2001 r. i ...

Przeproszenie klienta z powodu opóźnienia dostawy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 833

PRZEPROSZENIE KLIENTA Z POWODU OPÓŹNIENIA DOSTAWY TOWARU , dnia Adresat: Szanowny Panie, dziękuję za otrzymane pismo i w pełni podzielam Pańskie niezadowolenie z powodu opóźnienia dostawy (nazwa towaru). Na swe usprawiedliwienie chciałbym powiedzieć, że specjalnie ozdabiane wyroby wysyłane są ...

Sugestie co do poprawek w tekście pożegnania pracownika

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

SUGESTIE CO DO POPRAWEK W TEKŚCIE POŻEGNANIA PRACOWNIKA ODCHODZĄCEGO NA EMERYTURĘ , dnia Adresat: Szanowny Panie, otrzymałem przygotowany przez Pana tekst pożegnania (imię i nazwisko odchodzącego na emeryturę) odchodzącego na emeryturę, który miałbym wygłosić podczas uroczystości pożegnalnej....

Ubolewanie z powodu zaistniałego incydentu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

UBOLEWANIE Z POWODU ZAISTNIAŁEGO INCYDENTU , dnia Adresat: Szanowny Panie, od kilku Pańskich współpracowników z działu transportu dowiedziałem się o incydencie spowodowanym ze strony przedstawiciela Przedsiębiorstwa transportowego Wszyscy zgodnie twierdzili, że pracownik tego przedsiębiorstw...

Upomnienie pracownika z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1414

UPOMNIENIE PRACOWNIKA Z POWODU NIEUSPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI W PRACY , dnia Adresat: Szanowny/(-a) Panie/Pani, zadowolenie z rezultatów Pańskiej pracy w ostatnich czasach zostało zaćmione informacjami o braku dyscypliny z Pańskiej strony i nieusprawiedliwionych nieobecnościach. Wierzę, że ...

Upomnienie pracowników z powodu niedpowiedzialnego zachowania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

UPOMNIENIE PRACOWNIKÓW Z POWODU NIEODPOWIEDZIALNEGO ZACHOWANIA , dnia Dotyczy: wszystkich zatrudnionych Podczas spotkania pracowników mającego miejsce dnia , jako prezes naszej firmy byłem rozczarowany i zawstydzony z powodu nieodpowiedniego zachowania niektórych pracowników biorących udział w t...

Uznanie reklamacji i zamiana towaru

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1141

UZNANIE REKLAMACJI I ZAMIANA TOWARU , dnia Adresat: Szanowni Państwo, z przykrością przeczytałem Państwa pismo z dnia zawierające opis stanu, w jakim otrzymaliście Państwo zamówiony u nas towar. Przyczyną tego stanu były niewłaściwe warunki transportu. Prosimy zatem o zwrot uszkodzonego towaru...

Uznanie uzasadnionej reklamacji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

UZNANIE UZASADNIONEJ REKLAMACJI , dnia Adresat: Szanowny Panie, po przybyciu na miejsce i sprawdzeniu urządzenia przez naszą ekipę serwisową przyznaję, że miał Pan rację twierdząc, iż urządzenie jest zepsute i nie funkcjonuje prawidłowo. Dlatego poleciłem księgowemu anulować wszystkie koszty n...

Wzór pisma-Wezwanie do spełnienia świadczenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

20 r. (miejscowość, data) Wezwanie do spełnienia świadczenia Wzywam do wykonania w terminie do dnia Zgodnie z umową zawartą pomiędzy nami w dniu po uiszczeniu przeze mnie zaliczki, zobowiązał się Pan wykonać Termin wykonania zobowiązania upłynął już dawno, jednak do chwili obecnej nie ...