Zdolność prawna osoby fizycznyej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zdolność prawna osoby fizycznyej - strona 1 Zdolność prawna osoby fizycznyej - strona 2

Fragment notatki:

ZDOLNOŚĆ PRAWNA OSOBY FIZYCZNEJ POCZĄTEK ZDOLNOŚCI PRAWNEJ Za początek zdolności prawnej osoby fizycznej należy uznać fakt jej urodzenia się . Za chwilę tę uważa się odłączenia płodu od ciała matki .
O zdolności prawnej mówi się, gdy urodzone dziecko będzie żywe . Dopiero dziecko żywe możemy utożsamiać z podmiotem stosunków cywilnoprawnych.
NASCITURUS . Nasciturus pro iam nato habetur quotiens de commodis eius agitur - dziecko nienarodzone potraktować należy jako już urodzone, ilekroć chodzi o jego korzyść. Okres ten rozpoczyna się z chwilą poczęcia, tzn. w momencie zapłodnienia komórki jajowej. Przepisy prawa cywilnego przyznają nasciturusowi warunkową zdolność prawną . Prawa podmiotowe nasciturusa nie mogą być wykonywane, a jedynie zabezpieczone , w oczekiwaniu, czy dziecko urodzi się żywe i w następstwie tego nabędzie je definitywnie.
art. 972 § 2 KC - dziecko już poczęte w chwili otwarcia spadku może być spadkobiercą lub zapisobiorcą, jeżeli urodzi się żywe;
art. 446 1 KC - dziecko urodzone może żądać naprawienia szkód doznanych przed urodzeniem;
art. 75 KRO - dopuszcza uznanie dziecka jeszcze nie narodzonego.
Każdemu człowiekowi przysługuje zdolność prawna w takim samym zakresie . USTANIE ZDOLNOŚCI PRAWNEJ: śmierć , stwierdzenie zgonu , uznanie za zmarłego .
ŚMIERĆ
Koniec zdolności prawnej następuje zawsze z chwilą śmierci . Za taką chwilę uznaje się tzw. śmierć mózgową , polegającą na trwałym i nieodwracalnym ustaniu funkcji pnia mózgu.
Dowodem śmierci człowieka jest akt zgonu . Sporządzony jest on przez kierownika u.s.c. na podstawie karty zgonu wystawionej przez lekarza. Ponadto u.s.c. sporządza akt zgonu na podstawie dwóch rodzajów orzeczeń sądowych: o stwierdzenie zgonu i o uznanie za zmarłego.
STWIERDZENIE ZGONU
Sądowe stwierdzenie zgonu może nastąpić wówczas, gdy akt zgonu nie został sporządzony przez, np. brak zwłok, a śmierć danej osoby jest niewątpliwa . W postanowieniu tym sąd ściśle oznacza chwilę śmierci zmarłego; w przypadku, gdy niemożliwe jest precyzyjne wyznaczenie tej chwili sąd przyjmuje chwilę najbardziej prawdopodobną.
Ustalenie niewątpliwej śmierci nie musi się opierać na zeznaniach naocznych świadków, którzy zwłoki widzieli. Wystarczy, gdy cały zespół towarzyszących okoliczności wskazuje na niewątpliwą śmierć człowieka, Przykład: zasypanie górników, których nigdy nie odnaleziono.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz