Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych - strona 1 Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych - strona 2

Fragment notatki:

ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH Termin zdolności do czynności prawnych nie jest jednolity, jest to pojęcie stopniowalne. Wpływ na zakres zdolności do czynności prawnych wywierają:
wiek osoby fizycznej,
ubezwłasnowolnienie,
ustanowienie w toku postępowania o ubezwłasnowolnienie doradcy tymczasowego,
zawarcia małżeństwa przez kobietę mającą ukończone 16 lat a przed ukończeniem przez nią 18 roku życia.
W zależności od występowania poszczególnych okoliczności osoba fizyczna może mieć: pełną zdolność do czynności prawnych , ograniczoną zdolność do czynności prawnych , nie mieć zdolności do czynności prawnych .
PEŁNA ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH Pełną z.d.c.p. mają osoby, które (zarazem):
ukończyły 18 lat,
nie zostały ubezwłasnowolnione (całkowicie lub częściowo),
nie ustanowiono dla nich doradcy tymczasowego w toku postępowania o ubezwłasnowolnienie.
Z.d.c.p. uzyskuje kobieta, która zawarła związek małżeński przed ukończeniem 18 roku życia a po ukończeniu 16. Pełnoletności nie traci wraz z unieważnieniem małżeństwa, bez względu na przyczynę unieważnienia, co pozwala jej na sprawowanie władzy rodzicielskiej.
OGRANICZONA ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH Ograniczoną z.d.c.p. mają:
małoletni, którzy ukończyli 13 rok życia, a nie ukończyli 18 roku życia, jeżeli nie uzyskali pełnoletności poprzez zawarcie małżeństwa,
osoba ubezwłasnowolniona częściowo,
osoba, dla której ustanowiono w toku postępowania o ubezwłasnowolnienie doradcę tymczasowego.
UBEZWŁASNOWOLNIENIE CZĘŚCIOWE
O ubezwłasnowolnieniu częściowym orzeka sąd. Przesłankami do jego orzeczenia są: choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy lub innego rodzaju zaburzenia psychiczne, w szczególności pijaństwo lub narkomania. Dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej sąd w oparciu o przepisy KRO ustala kuratora .
Sąd może orzec częściowe ubezwłasnowolnienie:
tylko co do osoby pełnoletniej, a więc takiej, której przysługuje z.d.c.p.,
stan tej osoby nie wymaga jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, lecz potrzebna jest pomoc w prowadzeniu jej spraw.
BRAK ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH (art. 12 KC) Nie mają z.d.c.p. osoby fizyczne poniżej 13 roku życia oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnione.
UBEZWŁASNOWOLNIENIE
O ubezwłasnowolnieniu orzeka sąd. Przesłankami do jego orzeczenia są: choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy lub innego rodzaju zaburzenia psychiczne, w szczególności pijaństwo lub narkomania występujące w takim stopniu, że uniemożliwiają danej osobie kierować swoim postępowaniem. Na czas postępowania sądowego o ubezwłasnowolnienie sąd wyznacza

(…)

…. powszechnie zawierane w życiu codziennym. Umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania (jest to tzw. konwalidacja, czyli uzdrowienie vel naprawienie czynności prawnej); gdyby jednak pociągnęła za sobą rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych, to mimo jej wykonania, nie staje się umową ważną.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz