Zasady dotyczące firm

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady dotyczące firm - strona 1

Fragment notatki:

ZASADY DOTYCZĄCE FIRMY: prawdziwości , wyłączności , jedności , ciągłości . ZASADA PRAWDZIWOŚCI
Oznaczenia firmy nie mogą wprowadzać w błąd osób trzecich, co do rodzaju prowadzonej działalności.
Zawsze w firmie osoby prawnej należy podkreślić jej formę prawną,. Która powinna być podana w skrócie, np. spółka z o.o.
ZASADA WYŁĄCZNOŚCI
Wyłączne prawo do firmy ma jej przedsiębiorca, jest to jego prawo o charakterze podmiotowym. Dla spełnienia swej identyfikacyjnej funkcji firma danego przedsiębiorcy powinna dostatecznie różnić się od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku.
ZASADA JEDNOŚCI
Przedsiębiorca dla oznaczenia swojego przedsiębiorstwa może używać tylko jednej firmy . W przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzi swoją działalność gospodarczą w oddziałach, firma oddziału osoby prawnej powinna zawierać pełną nazwę tej osoby oraz określenie „oddział” ze wskazaniem miejscowości, w której oddział ma siedzibę.
ZASADA CIĄGŁOŚCI
Gdy nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej ma pozostać w firmie mimo iż osoba ta przestała być członkiem spółki wymagana jest pisemna zgody tej osoby, a w razie jej śmierci, zgoda jej małżonka i dzieci.
Prawo prowadzenia przedsiębiorstwa pod dotychczasową nazwa przysługuje każdemu nabywcy przedsiębiorstwa, powinien on jednak umieścić dodatek lub jego nazwisko, które by go indywidualizowały.
W razie przekształcenia osoby prawnej można zachować jej nazwę sprzed przekształcenia, z wyjątkiem określenia wskazującego formę prawną osoby prawnej, jeżeli ulega zmianie.
OCHRONA PRAWNA Prawo podmiotowe do firmy podlega ochronie prawnej. Regulacja tej kwestii zbliżona jest do uregulowań ochrony dóbr osobistych osób fizycznych i osób prawnych. Z naruszeniem praw do firmy KC wiąże bezpośrednio odpowiedzialność odszkodowawczą lub obowiązek wydania korzyści majątkowej uzyskanej przez naruszyciela tego prawa.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz