Spadki V

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spadki V - strona 1 Spadki V - strona 2 Spadki V - strona 3

Fragment notatki:

W. Dajczak. Notatka składa się z 5 stron.
Dziedziczenie testamentowe; btw: było ono najważniejsze w Rzymie, istniało przekonanie, że człowiek musi sporządzić testament, moralna powinność; uznawano kontynuację osobowości między spadkodawcą a spadkobiercą, wskazywanie następcy (kontynuacja kultu domowego, z czasem traci to na znaczeniu); ponadto testament daje więcej możliwości i jest lepszy ekonomicznie. Ponadto zawsze na planie pierwszym jest testament. Testament jest aktem o charakterze formalnym, nie można go sporządzić w dowolny sposób, akt woli musi być objawiony w określony sposób, w określonej formie.
Forma testamentu:
Testamentum per aes et libram - najwcześniejsza forma testamentu zwykłego poza archaicznymi; sporządzany w formie aktu formalnego tj. emancypacji; wymagano 5 świadków, pewnego układu formalnego - waga, trzymanie jej i wypowiedzenie określonych słów; pojawia się nie później niż IV wieku pne i jest obecna w praktyce rzymskiej do okresu klasycznego
Testament pretorski - treść ostatniej woli była utrwalana na piśmie w obecności siedmiu świadków, pieczętowana przed świadków i podpisywana przez spadkodawcę; pojawia się w późnej republice, był obecny w praktyce prawnej przez cały okres prawa klasycznego
Testamentum apub acta - testament, którego treść była wpisywana do protokołów sądowych lub gminnych, ostatnia wola utrwalana przez urzędnika
Testamentum principi oblatum - treść testamentu był składany w kancelarii cesarskiej lub sądzie Testament holograficzny - własnoręczny, napisany przed spadkodawcę własnoręcznie;
446, Walentynian III wprowadza możliwość testamentu holograficznego; do tej pory trzeba mieć świadków w przypadku sporządzenia testamentu, więc jest to przełomowe; do roku 446 konieczni byli zawsze świadkowie; czasami można nie być w stanie zebrania tylu świadków, ilu wymaga testament (np. umieram samotnie na lodowcu XD); nie sporządzanie testamentu pod publikę (świadków) anonimowość testamentu; rozszerzenie granicy swobody testowania; jedyna rzecz skuteczna do sporządzenia testamentu to umiejętność pisania; Justynian odrzuca testament holograficzny, uznając, że jest to zbyt swobodne, dzisiaj jednak pomysł ten powrócił
Problem weryfikacji autentyczności to niepokoiło Justyniana; problem podpisu i daty; Walentynian nie wymagał ani daty ani podpisu, uznawał on, że pismo dostatecznie określało piszącego; dlatego regulacje nowożytne wprowadzają obowiązek daty (ambulatoria est voluntas testatores) i podpisu; data usuwa wątpliwości, który testament jest wcześniejszy, a który późniejszy
Testamentum tripertitum - trójelementowy; spadkodawca musiał objawić swoją ostatnią wolę wypowiadając ja w obecności 7 świadków, następni utrwalano ją na piśmie, pieczętowany przez świadków i podpisywany przez spadkodawców
Testamenty szczególne. Wszystkie powyższe, to tzw. zwyczajne formy testamentu, były prowadzane, aby nie było wątpliwości, co do faktu sporządzenia testamentu. Testamenty szczególne dopuszczały odstępstwa ze względu na specyfikę sytuacji lub osoby:


(…)

… wspomnianego domu? Różnie można to rozwiązać:
Legatum per vindicationem „Titusowi człowieka Stichusa daję, zapisuję” wystarczyłu użycie choćby jednego z czasowników, natomiast wahania budziły inne sformułowania - zdecydowano dopuszczać „niech weźmie”, „niech ma dla siebie”, „niech zabierze”. użycie określonych słów wyraża określoną wolę spadkodawcy. Legat windykacyjny: z chwilą nabycia spadku własność przedmiotu zapisu, legatu przypada letagariuszowi. Legatariusz staje się właścicielem przedmiotu legatu.
Legatum per damnationem „Dziedzic mój na wydanie Stichusa mojego niewolnika Titusowi niech będzie zasądzony”, „niech da”. zapis damnacyjny, który charakteryzuje się, że z chwilą nabycia spadku legatariusz uzyskuje tylko skargę, prawo do wydania mu przez spadkobiercę zapisu (tylko względem spadkobiercy…
…, co do faktu sporządzenia testamentu. Testamenty szczególne dopuszczały odstępstwa ze względu na specyfikę sytuacji lub osoby:
Testament wojskowy wyłom od zasady semer peres semper peres, nemo pro parte testatus pro parte intestatus; w II wieku naszej ery miały one całkowitą swobodę w formie ich sporządzania, byleby tylko wola sporządzającego była jednoznaczna
Treść testamentu:
Ustanowienie dziedzica…
… tych ułamków musiała być 1.
Czy spadkobiercą może być też res publica - państwo rzymskie. Tak, kiedy jest ono jedynym spadkobiercą (municypium);
Ustanawiając spadkobiercę w testamencie trzeba zrobić w sposób definicyjny, trzeba go jednoznacznie zidentyfikować (nie zawsze imieniem i nazwiskiem) np. pierwsze z dzieci, które przyjdzie na pogrzeb (ale nie ten, kto pierwszy przyjdzie w ogóle, zbyt pojemne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz