Prawo rzymskie - strona 66

Wstęp do prawa rzymskiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 833

W. Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. Co to znaczy prawo rzymskie? - trzy znaczenia: Prawo antycznego Rzymu Ius commune - prawo powszechne średniowiecznej Europy - nauka prawa, która powstała w końcu XI wieku w Europie w oparciu o studiowanie antycznych tekstów prawnych, do końca XIX wieku ...

Okres po klęsce Troi - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826

Po klęsce Troi w wojnie z Grekami bohater trojański Eneasz przybył do Italii, osiadł w Lacjum pojął za żonę córkę miejscowego władcy Lawinię i założył miasto-państwo Lawinium, od imienia żony. Potomkowie Eneasza mieli ponoć panować na terenie miasta...

Pierwotne źródła prawa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

Źródła prawa : Źródła prawa rzymskiego w znaczeniu przedmiotowym rozpatrujemy jako: Fontes iuris oriundi źr. powstania prawa - przejaw woli czynników prawotwórczych czyli decyzję czynników prawotwórczych ustawy, uchwały Plebsu, uchwały senatu, konstytucji cesarskich, edyktów

CHIROGRAPHA I SYNGRAPHA-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

364. CHIROGRAPHA I SYNGRAPHA. Chirographa i synographa należały do kontraktów realnych i literalnych a wykorzystywane były przez peregrynów którym nie przysługiwało prawo transkrypcji. Te swoiste skrypty dłużne były w formie aktu pisemnego pr...

CONDICTIO IN DEBITI-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

406. CONDICTIO IN DEBITI. Conditio in debiti było jednym ze środków ochrony jakie przysługiwały stronie w celu odzyskania wartości majątkowych które zostały bez słusznej przyczyny przekazane na drugą osobę. Powództwo to było skuteczne w przypadku spełnienia nienależnego świadczenia czyli jak ktoś sp...

CONSTITUTUM DEBITI-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

394. CONSTITUTUM DEBITI. Constitutum debiti była to forma paktu pretorskiego a więc taka której na mocy swojego imperium pretorowie umożliwiali ochrony procesowej umozliwiajacej wniesienie actio. Było to nieformalne przyrzeczenie wykonania w ściśle określonym terminie zobowiązania już istniejącego. ...

CULPA I CUSTODIA-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 189
Wyświetleń: 4046

328. CULPA I CUSTODIA. Culpa czyli wina była w prawie rzymskim podstawą do odpowiedzialności dłużnika za zobowiązanie. Samą winę rzymianie podzielili na dwa rodzaje a mianowicie na culpa lata jako objaw winy zawinionej spowodowanej bądź to przez niedbalstwo bądź też przez celowe działanie oraz culpa...

Delikty prawa cywilnego i prawa pretorskiego-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 938

418. DELIKTY PRAWA CYWILNEGO I PRAWA PRETORSKIEGO. Delikty czyli przestępstwa dzieliły się w Rzymie na delikty prawa cywilnego w skład których wchodziły kradzież furtum, rabunek rapina, zniewaga iniurai oraz damnum iniuria datum czyli bezprawne wy...

Emfiteuza-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

291. EMFITEUZA. Emfiteuza jest to ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomościach. Polegała ona na dziedzicznym i zbywalnym uprawnieniu do wykorzystywania cudzego gruntu z obowiązkiem płacenia czynszu. Z takiej wieczystej dzierżawy wynikały następujące prawa i obowiązki płacenie czynszu oraz ciężarów...

ACTIO REDHIBITORIA I ACTIO QUANTI MINORIS-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

375. ACTIO REDHIBITORIA I ACTIO QUANTI MINORIS. Actio redhibitoria I action quanti minoris były to powództwa służące nabywcy jako środek ochronny w przypadku nabycia rzeczy z wadami fizycznymi. actio redhibitoia była powództwem które n...