Postępowanie cywilne - strona 66

Wzór-Żądanie wydania postanowienia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

Żądanie wydania postanowienia Żądam wydania postanowienia o umorzeniu postępowania względem mnie.Uzasadnienie Wobec wszczęcia postępowania egzekucyjnego względem mnie dnia 9.10.2000 r informuję, że zaległość podlegającą egzekucji uiściłem na konto Urzędu Skarbowego w dniu dzisiejszym tj. 10.10.20...

Informacja o wysyłce towaru

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

INFORMACJA O WYSYŁCE TOWARU , dnia Adresat: Zgodnie z umową nr z dnia , za pośrednictwem przewoźnika dostarczymy zamówione wyroby. Towar powinniście Państwo otrzymać dnia , w godzinach Z poważaniem, (podpis) ...

Egzamin z kodeksu prawa cywilnego

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2975

in.: postępowanie pomocnicze, postępowanie odrębne, skarga kasacyjna, wyrok zaoczny. Przed wytoczeniem powództwa: Może być zawarta ugoda Sąd może udzielić zabezpieczenia Pozwany może wytoczyć powództwo wzajemne (nie jest jeszcze pozwanym) Są...

Postępowanie cywilne - test

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 749
Wyświetleń: 5628

Test zawiera 70 pytań i składa się z 4 stron. Notatka porusza m.in. zagadnienia takie jak: wniosek o uzasadnienie wyroku, wiarygodność dowodów, powództwo, pozew, mediacja, prokurator, doręczeniu pozwu, powództwo z tytułu dziedziczenia, pisma procesowe, pełnomocnictwo procesowe,

Czynności procesowe - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

CZYNNOŚCI PROCESOWE Formalne czynności podmiotu, które powodują powstanie, zmianę lub ustanie stosunków procesowych. Czym innym są działania procesowe: też czynności dokonywane przez stronę ale poza procesem, np. umowa prorogacyjna, zapis na sąd polubowny. Czynności sadu: dokonywane przez sąd i...

Lex fori processualis-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

Lex fori processualis Lex fori processualis – oznacza iż sąd stosuje przepisy obowiązujące w jego siedzibie. Uważa się, że jest to jednostronna procesowa norma kolizyjna. Wyznacza ona właściwość wyłączność polskiego prawa albo żadnego. Mamy z nią do czynienia w polskim k.p.c.   Przykładowe pytanie...

Międzynarodowe postępowanie cywilne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 266

Międzynarodowe postępowanie cywilne Międzynarodowe postępowanie cywilne reguluje czynności stron, uczestników postępowania oraz sądu w wypadku gdy w sprawie wystąpi tzw. element zagraniczny. Ponadto sądy polskie ustalają jurysdykcję krajową (stosują normy jurysdykcyjne) w każdej sprawie niezależnie...

Najważniejsze źródła prawa europejskiego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Najważniejsze źródła prawa europejskiego: - Rozporządzenie nr 44/2001 z 22.12.2000 o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych - Rozporządzenie nr 805/204 z 21.04.2004 o ustanowieniu europejskiego t...

Postępowanie dowodowe-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 385

POSTĘPOWANIE DOWODOWE: najważniejsze są 3 pojęcia : 1.Dowód 2.Źródło dowodowe 3.Środek dowodowy Ad1) Jest to informacja o fakcie mającym istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy Ad2) Jest to nośnik takiej informacji - np: świadek, dokument Ad3) Jest to sposób uzyskania informacji(dowodu) -...

Powództwo-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

POWÓDZTWO wg Broniewicza - powództwo to procesowy środek ochrony praw podmiotowych, zawierający wniosek adresowany do sądu, by ten udzielił ochrony prawnej, w drodze procesu cywilnego i za pośrednictwem którego, powód wysuwa w stosunku do pozwanego konkretne żądanie. wg Siedleckiego - powództwem j...