Postępowanie cywilne - strona 67

Relacja między prawem europejskim a umowami międzynarodowymi-opracowan...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Relacja między prawem europejskim a umowami międzynarodowymi: Jeżeli umowa międzynarodowa obowiązuje między państwami członkowskimi i reguluje ten sam zakres spraw co rozporządzenie-pierwszeństwo ma rozporządzenie. Zarówno umowy jak i prawo europejskie regulują jedynie wycinek postępowania międzyn...

Rodzaje dowodów-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

  RODZAJE DOWODÓW: 1. osobowe i rzeczowe 2.rodzaje nominalnie wymienione w KPC: dowód z dokumentu, dowód z zeznań świadków, dowód z opinii biegłego, oględziny(sporne jest czy w przypadku oględzin człowieka; ciało to dowód osobowy czy rzeczowy) 3. dowód z przesłuchania stron 4. inne środki dowo...

Skutki materialno prawne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 280

Skutki materialno prawne: - przerwa biegu przedawnienia - przerwa biegu zasiedzenia - możliwość korzystania z anatocyzmu Skutki materialno prawne mają charakter wtórny. Oznacza to, że jeżeli wystąpi skutek procesowy będzie również skutek materialno prawny. Powództwo rodzi skutek procesowy gdy ma...

Skutki procesowe-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 462

Skutki procesowe: - perpetuatio fori – ciągłość właściwości miejscowej Jeżeli w chwili wytoczenia powództwa określony sąd był właściwy zarówno rzeczowo jak i miejscowo to wszelkie zmiany okoliczności po dacie wytoczenia powództwa nie mają...

Wszczęcie postępowania cywilnego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 175

Wszczęcie postępowania cywilnego   W doktrynie rozróżnia się wszczęcie postępowania cywilnego od wszczęcia procesu. Dopiero wtedy gdy pojawia się druga strona mamy do czynienia z wszczęciem procesu. Należy odróżnić odmienne skutki wszczęcia procesu i wszczęcia postępowania. O wszczęciu postępowani...

Wzór pisma dotyczącego umowy sprzedaży

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

WZ Ó R PISMA DOTYCZ Ą CEGO UMOWY SPRZEDA Ż Y, R Ę KOJMI I DOSTAWY, O Ś WIADCZENIE O PRAWIE DO SPRZEDA Ż Y , dnia Adresat: Niniejszy dokument dotyczy sprzedaży następujących dóbr , które niżej podpisany , zamieszkały w sprzedał kupującemu , za kwotę Niniejszym stwierdzam, iż jestem prawomocny...

Anulowanie zamówienia złożonego u akwizytora

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

ANULOWANIE ZAMÓWIENIA ZŁOŻONEGO U AKWIZYTORA , dnia Adresat: Szanowni Państwo, niniejszym anuluję zamówienie na encyklopedię, złożone przed trzema dniami u jednego z waszych akwizytorów. Nie jestem zainteresowany zakupem encyklopedii na warunkach podanych przez Państwa firmę. Proszę zatem o nie...

Informacja o otrzymaniu części zamiennych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

INFORMACJA O OTRZYMANIU CZĘŚCI ZAMIENNYCH , dnia Adresat: Szanowni Państwo, miło nam donieść, że w końcu otrzymaliśmy zamówione przez Państwa części zamienne, które można pobrać z naszego magazynu. Przepraszamy za opóźnienie i dziękujemy za okazaną wyrozumiałość. Cieszymy się, że doceniacie Pań...

Nieuwzględnienie prośby o udzielenie referencji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 833

NIEUWZGLĘDNIENIE PROŚBY O UDZIELENIE REFERENCJI , dnia Adresat: Szanowny/(-a) Panie/Pani, niestety, nie możemy uwzględnić Pańskiej prośby o udzielenie referencji. Co prawda nie mamy zastrzeżeń co do wykonywanej przez Pana/Panią pracy, jednak nie byłoby uczciwie ani w stosunku do Pana/Pani, ani...

Odmowa udzielenia pomocy na cele dobroczynne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

ODMOWA UDZIELENIA POMOCY NA CELE DOBROCZYNNE , dnia Adresat: Szanowni Państwo, dziękujemy Państwu za pismo zawierające prośbę o pomoc finansową na cele dobroczynne organizacji Przykro nam odmawiać, ale nasza firma od dłuższego już czasu corocznie przekazuje kwotę dla (nazwa organizacji dobroc...