Prawo cywilne - strona 67

Wykład - przedawnienie (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

PRZEDAWNIENIE Funkcje przedawnienia: Legalizująca przedawnienia - legalizuje długotrwałe stany faktyczne, Mobilizująca zmierza by wierzyciele w rozsądnym czasie dochodzili swoich roszczeń Przedmiot przedawnienia - Przedawniają się tylko roszczenia majątkowe, inne uprawnienia się nie przedawniają. ...

Wykład - przedsiębiorstwo (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Przedsiębiorstwo - art. 51 &1 - jest to zbiór składników, nie jest rzeczą, jest zbiorem różnorodnych składników. Wszystkie składniki są wykorzystywane w celu prowadzenie działalności przedsiębiorstwa Składniki przedsiębiorstwa (działalności gospodarczej) Prawa rzeczowe- własność lokali, maszyn...

Wykład - przedsiębiorca (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 686

Przedsiębiorca- może być każdy podmiot (osoba fizyczna, prawna, niezupełna prawa) - osoba, która wykonuje: działalność gospodarcza ( działalność w jeden 5 branż: wytwórcza, budowalna, handlowa, usługowa, wydobywanie surowców w kopalni, musi jednak spełnić wymogi: musi mieć charakter zarobkowy; char...

Wykład - rodzaje czynności prawnych (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

Podziały czynności prawnych: Kryterium liczebności oświadczeń czynności jednostronne - polega na złożeniu jednego oświadczenia przez jedna osobę np. przyrzeczenie publiczne, testament umowy- do ich dokonania niezbędne są zgodne...

Rzecz - wykład (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

Rzecz - przedmiot materialny, wszelkie inne dobra, które nie mają postaci materii- nie są rzeczy, mogą mieć pewną wartość. Rzeczą jest przedmiot (choidz, o materią, która ma swoje granicę przestrzenne, ma swój kształt) rzeczą nie jest morze, powietrze, rzeczą jest woda w butelce. Ciało żywego człowi...

Wykład - skutki nie zawarcia umowy przedwstępnej (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

Skutki nie zawarcia umowy przedwstępnej: Słabszy obowiązek naprawienia szkody, jaką poniosła druga strona przez to ze nie doszło do zawarcia umowy. Odszkodowanie wskutek ujemnego interesu umownego. Ktoś liczył na zawarcie umow...

Wykład - stan cywilny (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

Stan cywilny- w dwóch znaczeniach W węższym znaczeniu - pozycja człowieka w rodzinie W szerszym znaczeniu - obejmuje ono wszystkie dane zawarte w aktach stanu cywilnego Elementy stanu cywilnego: Imię językowe znaczenie, identyfikujące człowieka (można mieć maksymalnie 2 imienia, przy sporządzen...

Wykład - stosunek cywilnoprawny (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 511

Stosunek cywilnoprawny - rodzaj stosunku społecznego (relacje zachodzące w społeczeństwie, nie każda relacja będzie normowana w pawie cywilnym), relacja w społeczeństwie uregulowana przez prawo cywilne. Relacja polega na tym, że podmioty mają prawa i obowiązki. Stosunki prawne- podlegają regulacji ...

Wykład - szkoda (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

Szkoda - uszczerbek w dobrach prawnie chronionych: Kryterium rodzaju naruszonego dobra: Szkoda Na osobie - uszczerbek dotyczący bezpośrednio osoby ludzkiej, godzący w integralność człowieka np. choroba, inwalidztwo. Szkoda na osobie dotyczy także sfery psychicznej człowieka, nazwana krzywdą. Szkod...

Wykład - świadczenia pieniężne (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 511

Świadczenia pieniężne Zapłata ceny, wynagrodzenia, czynszu Może być wyrażone w pieniądzu krajowym, jaki i walucie obcej W pewnym stopniu KC faworyzuje walut polską art., 358 - jeśli umówiono się o zapłatę w walucie obcej, to dłużnik, jeśli chce to ma prawo, aby przeliczyć sobie na walutę polską i z...