Wykład - stosunek cywilnoprawny (I sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - stosunek cywilnoprawny (I sem) - strona 1 Wykład - stosunek cywilnoprawny (I sem) - strona 2 Wykład - stosunek cywilnoprawny (I sem) - strona 3

Fragment notatki:

Stosunek cywilnoprawny - rodzaj stosunku społecznego (relacje zachodzące w społeczeństwie, nie każda relacja będzie normowana w pawie cywilnym), relacja w społeczeństwie uregulowana przez prawo cywilne. Relacja polega na tym, że podmioty mają prawa i obowiązki.
Stosunki prawne- podlegają regulacji normatywnej. Podział:
Kryterium norm, które dotyczą danego stosunku i jakie nadają mu cechy:
Stosunki obligacyjne- relacje uregulowane prawem zobowiązań (wynajem), stronu nazywamy wierzycielem i dłużnikiem; mają charakter względny (pomiędzy konkretnymi osobami, tylko one w tym stosunku uczestniczą)
Stosunki prawnorzeczowe- księga II prawa rzeczowego- jest tylko jeden podmiot uprawniony, któremu przysługuje prawo (właściciel) po drugiej stronie jest nieokreślony krąg osób. Stosunek prawnorodzinne - przypominają stosunki obligacyjne, między konkretnymi osobami, określona relacja miezy dzieckiem a rodzicami, powstają obowiązkami. Relacja nie ma charakteru majątkowego. Zachwianie zasady równorzędności stron (władza rodzicielska).
Kryterium czasu
Ciągłe- ich sens wyraża się w trwaniu w czasie, nie miałyby sensu jeśli by były wykonane jednorazowe. Muszą trwać jakiś dłuższy czas (umowa najmu, dzierżawy)
Incydentalne - mają sens także jednorazowo, mogą być zawarte i jednocześnie wykonane jedną czynnością (sprzedaż, zamiana)
Budowa stosunku prawnego:
PodmiotyKażdy kto ma zdolność prawną, podmiotem mogą być osoby fizyczne, prawne, niezupełne osoby prawne. Podmioty dzielimy na strony. Mamy stosunek, które ma dwie strony, musi być co najmniej dwa podmioty (lub więcej). Muszą być tylko dwie strony.(kupujący-sprzedawca)
-kryterium ekonomiczne- mają ten sami interes
-kryterium prawne- mają takie same prawa i obowiązki
Wyjątkowo spotykamy stosunki wielostronny (spółka cywilna) - wspólnicy zawierają umowę, w której zobowiązują się do wypełnienia określonego celu. Każdy wspólnik stanowi odrębną stronę. niektórzy uważają, że umowa spółki jest zbiorem pojedynczych porozumiem dwóch stronnych, każdy z nich odrębnie umawia się z pozostałymi. Wyjątkiem jest zawieranie umów jednostronnych- są przejściowe
zasada konfuzji-zakłada, ze nikt nie może być zobowiązany sam względem siebie. jeśli by się zdarzyła się taka sytuacja, że jedna osoba skupia w sobie obowiązki i prawa(stosunek jednostronny), wtedy taki stosunek wygasa. Np. dziedziczenie
Przedmiotzachowanie stron do których są one zobowiązane. Jeśli mamy do czynienia z sprzedażą, to wtedy będzie to zachowanie sprzedawcy (daje rzecz), kupujący (kupuje rzecz). Zachowanie może mieć własny przedmiot. Pieniądz jest przedmiotem zachowania w razie kupna.

(…)

… tylko osobie, która ma prawo B. prawa związane występują łącznie. /9służebność drogi koniecznej, jeśli właściciel nie ma dojazdu do swojej posiadłości). Nie ma sensu dzielenia tych praw.
Wolne
Akcesoryjne - służą wzmocnieniu prawa samoistnego, dzięki niemu prawo samoistne ma gwarancję samorealizacji. (udzielenie kredytu); podążają za prawem samoistnym w obrocie
Samoistne - są samodzielne

… postępowania - może ale nie musi realizować
Jest ono korzystne dla podmiotu, leży w jego interesach
Wynika ze stosunku prawnego
Jest korelatywne związane z obowiązkami drugiej strony związek polegający na wynikaniu, czyli jeśli ktoś ma prawo, to wynika obowiązek drugiej osoby. Zaskarżalność -jest zabezpieczone przymusem państwowym Części prawa podmiotowego:
Uprawnienia:
Roszczenia- polega na, żądaniu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz