Prawo podmiotowe - Roszczenie wymagalne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo podmiotowe - Roszczenie wymagalne - strona 1

Fragment notatki:

Prawo podmiotowe - 1? zagwarantowana przez przymus państwowy
możność domagania się od innej osoby określonego zachowania się,
uwarunkowana ciążącym na niej obowiązkiem prawnym; 2?
zagwarantowana przez przymus państwowy możność zachowania się,
uwarunkowana ciążącym na innej osobie obowiązkiem prawnym.
Prawo podmiotowe jest elementem stosunku prawnego i nie istnieje
poza nim. Powstaje z chwilą powstania stosunku i gaśnie z chwilą jego
ustania.
Uprawnienie - wypływa z prawa podmiotowego i jest zarówno jego
elementem, jak i przejawem (postacią).
Roszczenie - uprawnienie skonkretyzowane (skierowane do określonej
osoby).
Roszczenie wymagalne - roszczenie, którego realizacji może
domagać się podmiot prawa od podmiotu obowiązku; powstaje
najczęściej po upływie jakiegoś czasu; można go dochodzić na drodze
sądowej przez wytoczenie powództwa (żądania zrealizowania
roszczenia na drodze przymusu).
Roszczenie niewymagalne - roszczenie, którego realizacji podmiot
prawa nie może się jeszcze lub już domagać od podmiotu obowiązku.
Rodzaje praw podmiotowych:
a) względne - skuteczne wobec określonej osoby lub określonych
osób,
b) bezwzględne - skuteczne wobec wszystkich, stanowiących
najczęściej otoczenie podmiotu prawa.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz