Wykład - świadczenia pieniężne (I sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - świadczenia pieniężne (I sem) - strona 1

Fragment notatki:

Świadczenia pieniężne Zapłata ceny, wynagrodzenia, czynszu
Może być wyrażone w pieniądzu krajowym, jaki i walucie obcej W pewnym stopniu KC faworyzuje walut polską art., 358 - jeśli umówiono się o zapłatę w walucie obcej, to dłużnik, jeśli chce to ma prawo, aby przeliczyć sobie na walutę polską i zapłacić je w złotówkach. Można to prawo dłużnikowi odebrać w umowie, wtedy nazywamy to klauzulą efektywnej waluty. Jeśli nie ma tej klauzuli to dłużnik może przeliczyć to na pieniądze polskie i spłacić zobowiązanie w złotówkach
Zasada nominalizmu - świadczenie pieniężne powinno być spełniane w dokładnej w tej kwocie jakim została ustalona, odpowiada nam na pytanie czy inflacja wpływa na świadczenie? Nie, nie wpływa, bo mamy zapisane w umowie jedną cenę. Waloryzacja - uaktualnianie świadczenia pienieżnego biorąc pod uwagę inflacje, sytuacje gospodarczą. Waloryzacji można dokonać z pomocą odsetek - odsetki waloryzacyjne . instrument zwany w doktrynie waloryzacja umowna - strony umowie, nie podają konkretnej kwoty lecz tylko wskazują sposób jej obliczenia, mogą się posłużyć jakimś wskazanym miernikiem wartości do którego mają zaufanie np. kruszec, towar, wskaźnik. Waloryzacja sądowa - następuje wyrokiem sądu, sąd może zwaloryzować świadczenie pieniężne, trzeba wykazać, że nastąpiła istotna zmiana siły nabywczej pieniądza. Nie przysługuje ona przedsiębiorcą. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz