Wykład - definicja waloryzacj

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - definicja waloryzacj - strona 1 Wykład - definicja waloryzacj - strona 2

Fragment notatki:

Waloryzacja polega na odpowiednim przeliczeniu sumy jednostek pieniężnych
(świadczenia pieniężnego) według określonego kryterium.
Ustawodawca dopuszcza waloryzację w dwóch postaciach:
1. 1. waloryzacja umowna - art. 3581 §2
Strony mogą zastrzec w umowie, że wysokość świadczenia
pieniężnego zostanie ustalona według innego niż pieniądz
miernika wartości.
Strony, zakładając że pewien miernik będzie miał bardziej stabilną wartość od
pieniądza, wprowadzają do umowy postanowienie, że zapłata nastąpi po przeliczeniu
świadczenia. W zależności jaki miernik wartości został przyjęty za kryterium
przeliczenia mowimy o odpowiedniej klauzuli waloryzacyjnej:
a) a) klauzula towarowa - gdy zwrot następuje po przeliczeniu wg wartości
towaru (np. zboże);
b) b) klauzula walutowa - odnosi się do wartości waluty obcej lub koszyka walut.
Zastrzeżenia w doktrynie, czy klauzula ta jest dopuszczalna ze względu na zasadę
walutowości, jest to pogląd wątpliwy, bo czym innym jest wyrażenie zobowiązań
pieniężnych, a czym innym ustalenie wskaźnika waloryzacji;
c) c) klauzula złota - wartość złota;
d) d) klauzule indeksowe - odnoszą się do wskaźnika kosztow (wynagrodzenia,
m2 mieszkania, kosztow utrzymania itp.).
2. 2. waloryzacja sądowa - 3581 §3
W razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza, po powstaniu
zobowiązania, sąd może po rozważeniu interesu stron, zgodnie z
zasadami współżycia społecznego, zmienić wysokość lub sposób
spełnienia świadczenia pieniężnego, chociażby były ustalone w
orzeczeniu lub umowie.
Przepis ten daje zatem sądowi - ius modificandi - kompetencje, do zmiany treści zobowiązania, na
wniosek jednej ze stron (jest to wyjątek od cywilnoprawnej zasady, że strony związane są tym co ustaliły
w umowie). Waloryzacja sądowa ma charakter jednorazowy, jeżeli jest kolejna zmiana siły nabywczej
pieniądza to musi być kolejna waloryzacja tego samego.
Przesłanki :
a) a) istotna zmiana siły nabywczej pieniądza (zwykła, nieistotna nie daje sądowi
prawa); sąd decyduje czy sprawa była istotna;
b) b) zmiana ta musi nastąpić podczas trwania zobowiązania - po powstaniu i
przed wygaśnięciem. Niedopuszczalna jest walor. zob. wykonanych i wygasłych.
Pojawia się problem czy przyjęcie świadczenia pieniężnego przez wierz. w
wysokości zaproponowanej przez dł. zawsze wyłącza możliwość żądania walor.
Przyjmuje się, że jeżeli wierz. przyjmuje sumę z zastrzeżeniem, że nie uznaje tego
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz