Waloryzacja zobowiązań pieniężnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Waloryzacja zobowiązań pieniężnych - strona 1 Waloryzacja zobowiązań pieniężnych - strona 2

Fragment notatki:

Waloryzacja zobowiązań pieniężnych- podstawowe zagadnienia. Istota i postacie waloryzacji z punktu widzenia ich źródła:
Ustawowa.
Umowna (ex ante, post factum).
Sądowa:
Wg reżimu kodeksowego.
Wg przepisów pozakodeksowych, np. zwrot kaucji.
Inne podziały waloryzacji:
Jednorazowa.
Wielokrotna: waloryzacja dwukrotna to rewaloryzacja (waloryzacja waloryzacji).
Waloryzacja- powiększenie pierwotnego świadczenia przez element waloryzacji (miernik waloryzacji).
Waloryzacja sądowa (358 1 ): Art. 358 1 . § 3. W razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zmienić wysokość lub sposób spełnienia świadczenia pieniężnego, chociażby były ustalone w orzeczeniu lub umowie. § 4. Z żądaniem zmiany wysokości lub sposobu spełnienia świadczenia pieniężnego nie może wystąpić strona prowadząca przedsiębiorstwo, jeżeli świadczenie pozostaje w związku z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa. § 5. Przepisy § 2 i 3 nie uchybiają przepisom regulującym wysokość cen i innych świadczeń pieniężnych. Przesłanki. Dotyczy to zobowiązań pieniężnych ab initio.
Istotna zmiana siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania.
Kryteria. Sąd rozważa interesy stron.
Zasady współżycia społecznego.
Rodzaje rozstrzygnięć podejmowanych przez sąd. Zmiana wysokości świadczenia.
Zmiana sposobu spełnienia świadczenia. Miernik wartości. Judykatura, literatura- nie istnieje jeden uniwersalny miernik waloryzacji. Jest on określany in concreto, zależy od konkretnych okoliczności konkretnego przypadku, o mierniku wartości decyduje sędzia.
Charakter prawny rozstrzygnięcia  orzeczenia konstytutywne (orzeczenie waloryzacyjne i rewaloryzacyjne).
Istnieje możliwość powtórnej waloryzacji sądowej. Wyłączenie waloryzacji sądowej Ex lege: art. 358 1 § 4. Z żądaniem zmiany wysokości lub sposobu spełnienia świadczenia pieniężnego nie może wystąpić strona prowadząca przedsiębiorstwo, jeżeli świadczenie pozostaje w związku z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa . Ex contractu (kiedyś np. bony oszczędnościowe?).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz