Klauzula rebus sic stantibus

Nasza ocena:

3
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2037
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klauzula rebus sic stantibus - strona 1

Fragment notatki:

Klauzula rebus sic stantibus (357 1 )- doczytaj w podręczniku!! Art. 357 1 . Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym. Problem. Waloryzacja sądowa. Klauzula rebus sic stantibus. Zasięg przedmiotowy.
„Verba legis”, zobowiązanie pieniężne od początku (nie od transformacji).
Zobowiązanie pieniężne i niepieniężne.
Zasięg podmiotowy.
Z jednym wyłączeniem (art. 358 1 - osoba prowadząca przedsiębiorstwo, jeżeli świadczenie pozostaje w związku z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa.)
Powszechny, bez wyłączeń.
Przesłanki.
Istotna zmiana siły nabywczej pieniądza w czasie trwania stosunku obligacyjnego.
- nadzwyczajna zmiana stosunków (przykłady w art. 269 kodeksu zobowiązań). Będzie to m.in. inflacja, zaprzestanie produkcji, nadzwyczajne cła.
Sposób dokonania zmiany treści zobowiązania.
Z inicjatywy jednej ze stron (nie z urzędu).
Też z inicjatywy jednej ze stron. ... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz