Świadczenie pieniężne, funkcje pieniądza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Świadczenie pieniężne, funkcje pieniądza - strona 1 Świadczenie pieniężne, funkcje pieniądza - strona 2 Świadczenie pieniężne, funkcje pieniądza - strona 3

Fragment notatki:

Świadczenie pieniężne I. Uwagi wstępne Świadczenie pieniężne występuje jako ś wiadczenie podstawowe według treści stosunku prawnego w zobowiązaniach pieniężnych ( świadczenie pieniężne sensu stricto ) oraz w charakterze zastępczym w zobowiązaniach niepieniężnych. Przedmiotem świadczenia w zobowiązaniach pieniężnych nie są ani oznaczone indywidualnie sztuki pieniądza ani oznaczona rodzajowa ich ilość lecz określona wartość ekonomiczna (a więc wycofanie z obiegu danego pieniądza nie powoduje niemożności wykonania świadczenia gdyż takie świadczenie może być wykonane w walucie „zastępującej”).
Funkcje pieniądza : funkcja zamiany funkcja zapłaty - prawne znaczenie pieniądza polega na nadaniu mu przez państwo przymusowej mocy umarzania zobowiązań, gdy ich przedmiotem jest przeniesienie wartości ekonomicznej z majątku dłużnika do majątku wierzyciela; państwo wymusza obowiązek przyjmowania pieniądza będącego prawnym środkiem zapłaty na jego obszarze; funkcja środka oszczędności ; funkcja akumulacji .
II. Pieniądz i jego wartość Pieniądz w szerokim znaczeniu - tradycyjnie uznawane wszelkie środki płatnicze, które używane są w obrocie, a więc pieniądz krajowy i zagraniczny, różnego rodzaju papiery wartościowe, listy zastawne, obligacje itp., opiewające na pewne sumy (ilości) jednostek pieniężnych Pieniądz w znaczeniu ścisłym - wyłącznie te środki płatnicze, którym państwo nadaje moc umarzania zobowiązań, a więc: pieniądz gotówkowy - banknoty (bilety bankowe) i monety emitowane, względnie wprowadzone do obiegu jako pieniądze bez innych szczególnych założeń pieniądz bankowy - jest on realizowany w formie zapisów w księgach bankowych i całkowicie oderwany od znaków pieniężnych z jakimi związany jest pieniądz gotówkowy; pieniądz elektroniczny - elektroniczny odpowiednik znaków pieniężnych.
Pieniądz może reprezentować w obrocie : wartość nominalna (imienna) - wartość nadana mu przez państwo i wyrażona na samym pieniądzu w odpowiednim napisie lub znaku; wartość ta nie ulega zmianie i nie zależy od gatunku pieniądza uznawanego za prawny środek płatniczy; wartość wewnętrzna - wartość materiału, z którego pieniądz został sporządzony; znaczenie praktyczne jedynie przy pieniądzu kruszcowym (złoto, srebro itd.); wartość kursowa - wartość przyznana mu w relacji do innych walut, która jest relatywna i zmienna; wartość nabywcza - wartość przyznawana mu w obrocie ze względu na siłę nabywczą pieniądza w stosunku do innych dóbr majątkowych, a w szczególności towarów; wartość ta jest zawsze relatywna i podlega wahaniom w zależności od stanu masy towarowej na danym obszarze. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz