Świadczenie pieniężne jako przedmiot zobowiązania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Świadczenie pieniężne jako przedmiot zobowiązania - strona 1 Świadczenie pieniężne jako przedmiot zobowiązania - strona 2 Świadczenie pieniężne jako przedmiot zobowiązania - strona 3

Fragment notatki:


POJĘCIE ZOBOWIĄZANIA Zobowiązanie jest rodzajem stosunku cywilno-prawnego o cechach wskazanych w odpowiednich przepisach prawa cywilnego, które regulują stosunki zobowiązaniowe powstające pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem. Podstawowe pojęcia dla zobowiązania to: Wierzyciel czyli podmiot uprawniony; Dłużnik czyli podmiot zobowiazany; Świadczenie czyli przedmiot zobowiązania. Wierzytelność czyli prawo podmiotowe, które w stosunku zobowiązaniowym przysługuje wierzycielowi. Inaczej mówiąc są to uprawnienia wierzyciela. Dług czyli odpowiadający wierzytelności zespół obowiązków dłużnika. Świadczenie i rodzaje świadczeń Świadczenie to zachowanie dłużnika zgodne z treścią zobowiązania i czyniące zadość interesom wierzyciela. Nie musi być połączone z wolą człowieka. Świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu. Rodzaje świadczeń: Podział świadczeń ze względu na kryterium czasu w ciągu którego świadczenie ma być spełnione: Świadczenia jednorazowe - takie zachowania, które dłużnik może wykonać jedną czynnością; Świadczenia ciągłe - spełnienie świadczenia wymaga zachowania się dłużnika przez określony czas, chodzi tu o stałe zachowanie się przez czas trwania całego stosunku (np. świadczenie wynajmującego mieszkanie); Świadczenia okresowe - są to świadczenia, które mają się powtarzać jednorazowo, w regularnych odstępach czasu. Świadczenia te nie składają się na jedną z góry określoną sumę (np. płacenie czynszu, alimentów); Podział ze względu na właściwość przedmiotu świadczenia: Świadczenia podzielne - przedmiot można podzielić na części, a więc i świadczenie może być realizowane na raty (np. zapłata sumy pieniężnej, wydanie tony zakupionego żyta); Świadczenia niepodzielne - przedmiot co do zasady nie ulega podziałowi (np. wydanie samochodu, obrazu). Podział ze względu na charakter przedmiotu świadczenia: Świadczenia indywidualne - przedmiot świadczenia określony jest przez wskazanie cech indywidualnych np. konkretna działka budowlana, znaczek pocztowy o charakterze kolekcjonerskim; Świadczenia rodzajowe - przedmiot oznaczony jest co do gatunku (np. jabłka, cukier). Świadczenia pieniężne . O świadczeniach tych można mówić w znaczeniu wąskim (sensu stricto) i szerokim ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz