Odsetki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odsetki - strona 1

Fragment notatki:

Odsetki są to dochody od świadczeń pieniężnych wyrażone w % . Są to pożytki cywilne rzeczy.
Źródła odsetek:
1.Czynność prawna- umowa
2.Ustawa- art. 481 KC
Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego wierzyciel może żądać odsetek za czas spóźnienia jeżeli nawet nie poniósł strat i gdy opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. 3.Orzeczenie sądu -wyrok, postanowienie
4.Decyzja innego właściwego organu
Opóźnienie jest wtedy, gdy dłużnik nie spełnia świadczenia bez swojej winy.
Zwłoka dłużnika jest wtedy, gdy dłużnik nie spełnia świadczenia ze swojej winy.
Zwłoka wierzyciela polega na tym, że wierzyciel odmawia świadczenia lub utrudnia na tyle, że dłużnik nie może spełnić świadczenia.
Dłużnik przy zwłoce wierzyciela winien złożyć świadczenie do depozytu sądowego. Skutkiem złożenia powoduje, że zobowiązanie wygasa, a to powoduje, że nie płyną odsetki.
Rodzaje odsetek:
1.Ustawowe (13,5%) art. 359&3
2.Umowne- strony określają wysokość odsetek w umowie.
Przedawnienie odsetek wynosi 3 lata - roszczenia okresowe.
Świadczenia odszkodowawcze są to roszczenia o naprawienie szkody od dłużnika. Polegają bądź na przywróceniu stanu przed szkodą, bądź na zapłacie odpowiedniej sumy pieniędzy.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz