Prawo cywilne - strona 68

Wykład - umowa przechowania (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1211

Umowa przechowania Strony umowy przechowawca i składający Przedmiot: rzecz ruchoma Polega na tym, że przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie nie pogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie. Jest to obowiązek pieczy nad rzeczą, oddaną mu na przechowanie tryb dokonany, jest to

Wykład - umowa sprzedaży (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1204

UMOWA SPRZEDAŻY jest to sprzedaż, a nie kupno-sprzedaż oprócz regulacja zawartych w kodeksie cywilnym to ważna jest regulacja zawarta w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckich (z 2002 roku).  dotyczy rzeczy ruchomych, które są sprzedawane w ramach działalności przedsiębiorców, a k...

Wykład - umowa zawarta poza lokalem (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa: - Istotne znaczenie ma miejsce zawarcia umowy, konsument musi być chroniony jeżeli umowa jest zawierana w innym miejscu niż siedziba - art. 1 ust. 2 - lokal przedsiębiorstwa - jest to miejsce przeznaczone do obsługi publiczności i oznaczone zgodnie z p...

Wykład - umowa (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

Umowa- jedna z najważniejszych postaci czynności prawnych, instrument które reguluje obrót dób, usług, środków pieniężnych. Umowy mają znaczenie dla działu zobowiązań oraz na gruncie rodzinnych. Art. 66-72 - artykułu związane z zawarciem umowy Umowa dochodzi do skutku, jest zawarta poprzez zgodne ...

Wykład - umowy dla osób trzecich (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

Umowy odnoszące się do osób trzecich: - nazwa jest myląca bo stosunki zobowiązaniowe wiążą tylko strony tej umowy. Tu chodzi o odnoszenie się do osób trzecich a nie wiązanie jej umową - można wyróżnić 3 rodzaje umów: Umowy o świadczenie na rzecz osób trzecich  regulowana w art. 393 §1 KC. Umowa ...

Wykład - umowy konsumenckie (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

Umowy konsumenckie Wszystkie umowy, które są zawierane między przedsiębiorcą a konsumentem. Prawo chroni konsumenta, bo ma mniejszą wiedze, są słabsi ekonomicznie. Regulacje umów konsumenckich można podzielić na 2 grupy: Regulacja, która odnosi się do poszczególnych umów np.

Wykład - wady oświadczenia woli (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

Wady oświadczania woli: brak świadomości lub swobody - sytuacja w której jakaś osoba, która jest niepoczytalna złożyła oświadczenie. Wtedy to oświadczanie jest nie ważne, dotyczy to osób które mają problemy psychiczne, bo nie wie co podsiała jest tego nie świadoma.

Wykład - własność (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

Własność - najpełniejsza forma korzystania z rzeczy. Treść, triada uprawnieni właściciela: Uprawnienia do posiadania rzeczy - jest posiadaczem samoistnym Uprawnienia do korzystania z rzeczy - polega a używaniu rzeczy (posłużyć się rzeczą), pobieraniu pożytków rzeczy( zyski) oraz unicestwienie rze...

Wykład - współwłasność (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 854

Współwłasność jest to prawo własności, wielość osób uprawnionych- jest to jedyna różnica pomiędzy własnością. Mamy jedną rzecz, ale wielu jej właścicieli. Na tej jednej rzeczy istnieje jedno prawo własności, które dzieli się na udziały. Każdemu ze współwłaścicielowi przysługuje udział, przyjmuje się...

Wykład - wygaśnięcie zobowiązań (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

WYGAŚNEICIE ZOBOWIĄZAŃ W skutek spełnienia świadczenia Potrącenie - jeśli 2 osoby mają względem siebie roszczenia jednorodzajowe ( np. Osoba wzięła pożyczkę 500 zł od osoby B, a osoba B od A 100 zł) - wzajemne umorzenie roszczeń, odejmujemy jedno od drugiego . taka konstrukcja może zaistnieć tylko...