Prawo rzymskie - strona 68

Obowiązki mandanta i mandatariusza-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 833

385. OBOWIĄZKI MANDANTA I MANDATARIUSZA. Mandant i mandatariusz są to strony w kontrakcie zlecenia czyli w kontrakcie realnym i konsensualnym. Mandant czyli zleceniodawca miał za zadanie dostarczyć zleceniobiorcy składniki niezbędne do wykonania usługi, zwrócić mu wszelkie koszty związane z realizac...

Odpowiedzialność pozwanego skargą windykacyjną za pożytki i nakłdy-opr...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

283. ODPOWIEDZIALNOŚĆ POZWANEGO SKARGĄ WINDYKACYJNĄ ZA POŻYTKI I NAKŁADY. Podstawa rozstrzygnięcia stawała się tutaj bona fides czyli dobra wiara. Jeżeli posiadacz - pozwany działał w dobrej wierze mógł zatrzymać przy sobie owoce jakie wynikał z posiadania danej rzeczy lecz wyłącznie do chwili rozst...

Kontrakty werbalne-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

343. KONTRAKTY WERBALNE. Kontrakty werbalne zawierane verbis a więc poprzez wypowiadanie określonych słów-formułek dzieliły się na stypulację, dotis dictio, iusiurandum lberali. Kontrakty werbalne a zwłaszcza stypulacja były niezwykle popularne ze względu na swą łatwą formę. Nie obyło się jednak bez...

Pierwotne sposoby nabycia własności-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 420

269. PIERWOTNE SPOSOBY NABYCIA WŁASNOŚCI. Pierwotne sposoby nabycia własności czyli nabycie własności bez udziału poprzednika dzieliły się na : zawłaszczenie (okupacio) jako nabycie prawa własności w stosunku do rzeczy niczyjej; przetworzenie...

PIGNUS I HYPOTHECA-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 861

295. PIGNUS I HYPOTHECA. Pignus jest formą zastawu ręcznego na mocy którego zastawca celem dodatkowego zabezpieczenia swojego długu przekazywał zastawnikowi daną rzecz ruchomą. Rzecz ta pozostawała jego własnością lecz w związku z brakiem possessio nie mógł on z niej czerpać korzyści ani nie mogła o...

Pojęcie i rodzaje czynów niedozwolonych-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 434

411. POJĘCIE I RODZAJE CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH ( DELIKTÓW). Delict czyli meleficium jest to przestępstwo prawa prywatnego godzące w dobro jednostki lub też jakiejś grupy które rodziło za sobą powstanie zobowiązania. Z biegiem lat w prawie rzymskim ukształtowały się następujące rodzaje deliktów. Pierws...

Pojęcie i rodzaje najmu-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

378. POJĘCIE I RODZAJE NAJMU. Najem czyli locatio conductio był to kontrakt realny konsensualny na podstawie którego jedna osoba - condudtor- była zobowiązana oddać pewną rzecz w używanie lub też świadczyć ustalone usługi lub też wykonywać jakieś dzieło za co druga osoba zwana locator była zobowiąza...

Poręczenie-opracowanie - Wierzytelność

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 826

432. PORĘCZENIE, Poręczenie (adpromissio) była to stypulacja zawarta pomiędzy wierzycielem a osobą tzrecią zawną poręczcielem( adpromissor) na której ta ostatnia przyjmowała odpowiedzialność za cudzy dług. Poręczenie w prawie rzymskim przyjęło t...

POSSESSIO CIVILIS - POSSESSIO NATURALIS-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1925

244. POSSESSIO CIVILIS - POSSESSIO NATURALIS. Possessio civilis to posiadanie prawne prowadzące do zasiedzenia. Było to posiadanie charakteryzujące się chęcią a więc wolą posiadacza do zachowania rzeczy wyłącznie dla siebie w oparciu o podstawę prawną uznaną w prawie cywilnym. Posiadanie takie prowa...