Prawo cywilne - strona 69

Wykład - wykonanie zobowiązania (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

WYKONANIE ZOBOWIĄZANIA Spełnienie świadczenie jest to sposób wykonania zobowiązania, świadczenie spełnia dłużnik, zgodnie z umową, do rąk wierzyciela - zasada realnego wykonania zobowiązania. Dłużnik może spełnić inne świadczenia (rzecz, usługę) niż się umówiono, ale tylko za zgodą wierzyciela.—Św...

Wykład - wzorce umów (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1001

Wzorce umów: Występują w praktyce, często z nich korzystają przedsiębiorcy Nazwy: ogólne warunki umów, wzory umów, regulaminy, taryfy, formularze umów, umowy typowe Zaletą: przyśpieszanie zawierania umów, obniżenie kosztów zawiązanych z przygotowaniem umów, ujednolicanie treści stosunków prawnych;...

Wykład - zasiedzenie (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

Zasiedzenie Zalegalizowanie, długotrwałego stanu posiadania, mimo, że nie jest to zgodne z prawem Przesłanki zasiedzenie nieruchomości: Trzeba posiadać samoistnie nieruchomość (włada w nią w pełni) - najemca nie może zasiedzieć Posiadanie ciągłe, gdy by posiadanie było przerwane ale potem odzyska...

Wykład - zastrzeżenia umowne (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

Dodatkowe zastrzeżenia umowne: - wpływają na stopień związania stron umowy - występują w różnych umowach i z różnym nasileniem - są nimi: Zadatek  art. 394 KC. Jest to pewna suma pieniężna, albo rzecz dana przy zawarciu umowy. Najlepiej gdy st...

Wykład - zdolność prawna (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

ZDOLONOŚĆ PRAWNA Zdolność prawna - możliwość bycia podmiotem praw i obowiązków, ma ją każdy człowiek. Zdolność ta zaczyna się w chwili urodzenia (art. 8), art. 9 - ustanawia domniemanie wzruszalne, że każdy człowiek przychodzi na świat żywe.  Moment urodzenia - rozumie się moment całkowitego rozdz...

Wykład - zobowiązania (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

ODPOWIEDIZALNNOŚĆ: Dłużnik w zobowiązaniu ma dług, ma obowiązki. Dług - obowiązki dłużnika np. zapłata ceny - jest to pojęcie abstrakcyjne Odpowiedzialność - odnosi się do realizacji długu, mamy obowiązek zapłaty ceny, więc ją zapłacę. Kto ma dług ten ma odpowiedzialność? Rodzaje odpowiedzialności...

Wykład - zobowiązanie solidarne (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623

Zobowiązania solidarne - sytuacja, w której po jednej ze stron występuje więcej niż jedna osoba: Solidarność bierna - przypadek, w którym jest jeden wierzyciel i kilku dłużników Jest sytuacją korzystną dla wierzyciela, może sobie wybrać dłużnika, który spełni świadczenie, wierzyciel może wybrać je...

Wykład - rękojmia, gwarancja, niezgodność

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 931

RĘKOJMIA ex lege - z mocy ustawy NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ z ustawy PRZYSŁUGUJE Kupującemu [między przedsiębiorcami] Kupującemu [przedsiębiorca-konsument] KIEDY PRZYSŁUGUJE - rzecz ma wady - rzecz nie ma właściwości, o których sprzedawca zapewniał - rzecz wydana w stanie niezupełnym - rzec...

Prawo cywilne - czynności prawne - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Szczurek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

zdarzenie cywilnoprawne - fakty określone w hipotezach norm cywilnoprawnych, wywołujące konsekwencje cywilnoprawne wskazane w dyspozycjach tych norm. czynności prawne - dzielone: wg. ilości stron wg. skutków: powstanie stosunku prawnego lub zmiana sytuacji prawnej powodujące zmianę treści stosu...

Księgi wieczyste - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Szczurek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

Księgi wieczyste Jest to urzędowy rejestr publiczny prowadzony przez wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego. Zalicza się go do rejestrów przedmiotowych. Ich funkcją jest ustalanie stanu prawnego nieruchomości. Dawniej (1965 - 82) ksi...