Wykład - zobowiązanie solidarne (I sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - zobowiązanie solidarne (I sem) - strona 1

Fragment notatki:

Zobowiązania solidarne - sytuacja, w której po jednej ze stron występuje więcej niż jedna osoba:
Solidarność bierna - przypadek, w którym jest jeden wierzyciel i kilku dłużników
Jest sytuacją korzystną dla wierzyciela, może sobie wybrać dłużnika, który spełni świadczenie, wierzyciel może wybrać jednego, kilku, wszystkich - decyduje, w jakim zakresie spełni świadczenie- minimalizuje ryzyko niewypłacalności. Jeśli jeden dłużnik spełni świadczenie to zobowiązanie wygasa, wszyscy dłużnicy są wolni. Spełnienie świadczenie powoduje jednak, że musimy przejść do sytuacji wewnętrznej - roszczenie regresowe - przysługuje dłużnikowi, który spełnił świadczenie, może zwrócić się do pozostałych dłużników, aby zwrócili mu części roszczenia - zasady zwroty regresowej - dłużnicy mogą w drodze umowy rozliczyć, jeśli takiej umowy nie zawarto, wtedy zobowiązanie się roznosi w równych częściach. Zawarli jakąś umowę z wierzycielem, zarysowują się 2 płaszczyzny -
Relacja zewnętrzna - pomiędzy wierzycielem a dłużnikami, Relacja wewnętrzna - obejmuje tylko dłużnik, relacja pomiędzy dłużnikami Solidarność czynna - jest wielu wierzycieli oraz jeden dłużnik Mamy 2 relacje zobowiązania:
Zewnętrzna - jeden dłużnik może wybrać sobie z któregoś z wierzycielowi i temu spełni świadczenie, jeśli spełni świadczenie to zobowiązanie wygasa, spełnienie powoduje wygaśnięcie zobowiązania. Gdyby jakiś wierzyciel wytoczył powództwo do sądu wtedy dłużnik traci prawo wyboru - dłużnik zobowiązany jest świadczyć powodowi. Gdy y dłużnik nie podporządkował się temu wyjątkowi to dłużnik działa na własne niebezpieczeństwo, kto wytoczył powództwo musi otrzymać zwrot swojego świadczenia. Wewnętrzna - powstaje pomiędzy wierzycielami, jeśli jeden przyjął świadczenie to musi się nim podzielić, pozostałym wierzycielom przysługuje roszczenie regresowe
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz