Prawo cywilne - czynności prawne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo cywilne - czynności prawne - omówienie - strona 1 Prawo cywilne - czynności prawne - omówienie - strona 2 Prawo cywilne - czynności prawne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

zdarzenie cywilnoprawne - fakty określone w hipotezach norm cywilnoprawnych, wywołujące konsekwencje cywilnoprawne wskazane w dyspozycjach tych norm.
czynności prawne - dzielone:
wg. ilości stron
wg. skutków:
powstanie stosunku prawnego lub zmiana sytuacji prawnej
powodujące zmianę treści stosunku
powodujące zmianę stron stosunku
powodujące zmianę sytuacji podmiotu
powodujące wygaśnięcie stosunku prawnego.
wg. typu
czynności konwencjonalne
inne zdarzenia
wg. wzajemności:
wzajemne - świadczeniu jednej strony odpowiada ekwiwalentne świadczenie drugiej strony
niewzajemne
wg. skuteczności
wymagają oświadczenia złożonego innej osobie - wymagają, by oświadczenie doszło do adresata, albo przynajmniej - by miał możność odebrania go
bez konkretnego adresata - te są nieliczne:
gdy oświadczenia nie składa się nikomu (testament)
gdy oświadczenie składa się publicznie (kto znajdzie mojego psa, dostanie nagrodę)
gdy oświadczenie składa się przy świadkach (w urzędzie)
wg. powodów dokonania
przysparzające
abstrakcyjne - causa jest nieistotna dla ich ważności - ale pozostaje jeszcze kwestia zasadności - e.g. powstaje roszczenie o bezpodstawne wzbogacenie etc.
kauzalne - muszą mieć przyczynę - 3 teorie:
causa to prawna przyczyna dokonania przysporzenia, konieczna dla skuteczności czynności
causa to społeczno - gospodarcza przyczyna przysporzenia
jest to słowem jakaś rozsądna przyczyna (np. obdarowanie rodziny, albo kogokolwiek w ramach reklamy. Musi być istotna, ale nie trzeba jej raczej wskazywać w treści czynności (podejście materialne
causa to element czynności prawnej, a więc cel wyrażony w samej czynności (podejście formalne
obciążające
powiernicze - podmiot uzyskuje przysporzenie, ale łącznie ze zobowiązaniem do korzystania z praw mu przyznanych w ograniczonym zakresie i zwykle do przeniesienia prawa na określony podmiot po ziszczeniu się warunku (osiągnięcie odpowiedniego wieku, dotarcie do Góry Przeznaczenia xDD)
sytuacja prawna podmiotu - całokształt stosunków prawnych dotyczących danego podmiotu, bądź fragment tego całokształtu związany z jednym konkretnym stosunkiem.
Należy odróżniać oświadczenie woli od zamiaru, czy pragnienia podmiotu.
Pierwsze jest zawsze pragnienie dokonania czynności (kupna domu)
Gdy pragnienie daje się zrealizować - oświadczamy zamiar kupna
Ale dopiero podpisując umowę, składamy oświadczenie woli.
atr. 65 KC - ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz