Czynności prawne - definicja i podział

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynności prawne - definicja i podział - strona 1 Czynności prawne - definicja i podział - strona 2

Fragment notatki:

Czynności prawne - to czynności faktyczne wywołujące skutki prawne w postaci nawiązania, zmiany bądź rozwiązania stosunku prawnego.
Czynności prawne mogą być jednostronne i dwustronne(wielostronne)
-jednostronne - dla skuteczności czynności jednostronnych wystarczy złożenie jednego oświadczenia - testament, wystąpienie publiczne.
-dwustronne - wymagana jest zgodna wola 2 lub więcej stron (np. umowa sprzedaży)
Czynności odpłatne [sprzedaż, najem, leasing] i darmowe [darowizna, użyczenie]
Inter notis - dokonuje się regularnie czynności „miedzy żywymi”
Mortis causa - „na wypadek śmierci” (testament, zapis, polecenie, zapis windykacyjny)
Czynności konsensualne - dochodzą do skutku poprzez zgodne oświadczenie dwóch stron
Czynności realne - dochodzą do skutku poprzez zgodne oświadczenie dwóch stron połączone z wydaniem rzeczy.
Najważniejszym elementem czynności prawnej jest oświadczenie woli.
Oświadczenie woli - to ujawniony, czytelny dla odbiorców wyraz dążenia składającego oświadczenie do wywołania skutków prawnych w postaci nawiązania, zmiany bądź rozwiązania stosunku prawnego.
Oświadczenie woli może być przedkładane w dowolnej formie, chyba, że konkretne przepisy wymagają zachowania szczególnej formy np. pisemnej.
Oświadczenia woli aby wykonywały skutek prawny muszą być wolne od wad. Wady:
-ex tunc - nieważna czynności od samego początku:
-brak świadomości lub swobody - nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakikolwiek przyczyn składa to oświadczenie, w stanie wyłączonej świadomości lub braku swobody do wyrażania decyzji i braku woli. Brak swobody oznacza, że ktoś był w sytuacji przymusowej np. nielegalnie pozbawiony wolności, bity
-pozorność - występuje wówczas, gdy strony czynności maja wiedzę i zgadzają się, że czynność nie ma wywoływać skutków prawnych, albo ma wywołać skutki prawne inne jak w niej wyrażone. Pozorność dotyczy tylko czynności dwustronnych.
-ex nunc - unieważnienie skutków od momentu uchylenia:
-błąd - jest to sytuacja rozmienienia się stanu świadomości osoby składającej oświadczenie z rzeczywistym stanem rzeczy. Aby przyjąć, że wystąpił błąd musi mieć on 2 cechy - musi być istotny i musi dotyczyć treści czynności prawnej. Błąd jest istotny, gdy uzasadnia przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie znał rzeczywisty stan rzeczy, nie złożył by oświadczenia tej treści. W tym znaczeniu błędem nie jest pomyłka, czyli drobna okoliczność niepływająca na decyzję. Błąd nie dotyczy treści czynności prawnej, gdy ma miejsce w sferze motywacji np. sprzedaż majątku przed wyjazdem - do którego nie dochodzi. Można powoływać się nie błąd, gdy druga strona go wywołała, chociażby bez jej winy. Błędy mogą dotyczyć także jednostronnych czynności prawnych. Istnieje kwalifikowana postać błędu (podstęp) gdy 2 strona celowo wywołuje mylne wrażenie u składającego oświadczenie. Działając pod wpływem błędu można uchylić się od skutków swojego oświadczenia w ciągu 1 roku od dnia wykrycia błędu poprzez nowe oświadczenie złożone na piśmie


(…)

… lub majątkowe. Groźba musi być bezprawna. Groźba jest to przymus psychiczny (szantaż). Składający oświadczenie pod wpływem groźby może się od niech uchylić przez nowe oświadczenie złożone na piśmie w ciągu roku od ustania stanu obawy.
Forma czynności prawnych - czyli sposób w jaki dokonuje się czynności prawnej i ujawnienia woli.
Wola osoby dokonującej czynności prawnej może być ujawniona…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz