Wykład - umowa (II sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - umowa (II sem) - strona 1 Wykład - umowa (II sem) - strona 2

Fragment notatki:

Umowa- jedna z najważniejszych postaci czynności prawnych, instrument które reguluje obrót dób, usług, środków pieniężnych. Umowy mają znaczenie dla działu zobowiązań oraz na gruncie rodzinnych.
Art. 66-72 - artykułu związane z zawarciem umowy
Umowa dochodzi do skutku, jest zawarta poprzez zgodne oświadczenie 2 lub więcej stron, gdy mamy konsens. Musza być conajmniej 2 strony, nie może być mniej. Nie ma umowy jednostronnej. Zgodne oświadczenie woli stron mamy wtedy, gdy zgodnie z regułami wykładni te oświadczenie mają takie same znaczenie (ja sprzedaje za 10, ty kupujesz za 10). Do zawarcia umowy nie jest konieczne zawarcie wszystkich elementów np., kiedy ktoś daje mi pieniądze, wystarczy, że strony dojdą do porozumienia, jakie elementy są dla nich ważnych ( może być dla mnie istotne, w jakim miejscu towar zostanie wydany) i wtedy w umowie zawieramy tylko podstawowe elementy. Nie muszą być wszystkie elementy danej umowy, tylko wystarczy te istotne. Jeśli nie zostaną określone wszystkie elementy to mają obowiązywanie powszechne przepisy. Art., 455 Jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania.
Termin spełnienia świadczenie nie musi być określony w umowie. Ważnym elementem jest określenie stron umowy, muszą być elementy przedmiotowo istotne, a także zindywidualizowane strony. W Polsce obowiązuje zasada swobody umów - oznacza swoboda kształtowania treści umowy, czy zawrzeć umowę czy też nie, z kim zawrzeć umowę a z kim nie.
Zasada ta doznaje czasem ograniczeń, wynikają z przepisów prawa, zawierają różną formę. Z przepisów prawa może wynikać zakaz zawierania umów z podmiotami wymienionych w ustawie np. umowę kredytu mogę zawrzeć tylko z bankiem. Przepisy, które nakładają zgody indywidualnej decyzji administracyjnej, aby dokonać danej czynności prawnej np. koncesja, ustawa o cudzoziemcach  aby kupić nieruchomość musi mieć zezwolenie. Przepisy, które ustalają priorytety na rzecz określonych podmiotów  np. prawo pierwokupu. Przepisy, które przewidują określoną procedurę wyłaniania kandydatów/kontrahentów do zawierania umowy zamówienia publiczne. Przepisy nakazujące zawierania określonych umów  ubezpieczenia obowiązkowe. Umowy adhezyjne - umowy przystąpienia- umowy, które stosuje się w obrocie masowym, przedsiębiorcy zawierają umowy z ilomaś tysiącami osób/ masowe. W zasadzie te umowy nie są one negocjowane, albo je zawieram, albo nie. Czy mamy tu do czynienia z zasadą swobody umów? Wg doktryny mamy ją w ograniczonym zakresie. Zastępcze oświadczenie woli!! - Jeśli jakaś osoba, na której spoczywa obowiązek złożenia oświadczenia woli, uchyla się od tego zawarcia świadczenia, to wtedy obowiązek może zostać ustalony w orzeczeniu sądowym i wtedy w sąd stwierdza czy jest zobowiązany ktoś do zawarcia oświadczenia woli i wtedy orzeczenie zastępuje oświadczenie woli. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz