Wykład - umowa zawarta poza lokalem (II sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - umowa zawarta poza lokalem (II sem) - strona 1

Fragment notatki:

Umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa: - Istotne znaczenie ma miejsce zawarcia umowy, konsument musi być chroniony jeżeli umowa jest zawierana w innym miejscu niż siedziba
- art. 1 ust. 2 - lokal przedsiębiorstwa - jest to miejsce przeznaczone do obsługi publiczności i oznaczone zgodnie z przepisami o działalności gospodarczej. To miejsce gdzie przedsiębiorca prowadzi swoją działalność oraz które powinno być oznaczone jakąś tabliczką z danymi przedsiębiorcy
- regulacja ta nie ma zastosowania do umów zawieranych przez internet (zazwyczaj są traktowane jako umowy zawierane na odległość)
- nie stosuje się tej regulacji do umów: sprzedaż art. spożywczych dostarczanych okresowo do miejsca zamieszkania konsumenta, umowy powszechnie zawierane w drobnych bieżących sprawach zawieranych do 40 zł, umowy dotyczące nieruchomości, ubezpieczenia itp.
- Nie można nakładać na konsumenta obowiązku zapłaty z uwagi na odstąpienie
- na przedsiębiorcy ciążą szczególne obowiązki: musi on okazać konsumentowi dokument tożsamości, dokument potwierdzający jego mocowanie do działania w imieniu przedsiębiorcy oraz dokument potwierdzający prowadzenie działalności (zaświadczenie z centralnej ewidencji działalności gospodarczej, czy odpis z rejestru przedsiębiorców KRSu). Jeżeli nie okaże tych dokumentów popełnia wykroczenie.
Przed zawarciem umowy przedsiębiorca powinien poinformować konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy oraz termin w jakim powinno to nastąpić (10 dni). Konsument może odstąpić nie podając przyczyny. Przedsiębiorca powinien również wręczyć wzór pisma wypowiadającego umowę. Jeżeli nie dotrzyma się tego obowiązku to konsument może odstąpić od umowy w ciągu 10 dni od uzyskania informacji o tym, że może od umowy odstąpić. Nie może jednak przekroczyć 3 miesięcy od dokonania umowy. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz