Prawo karne skarbowe - strona 8

Czynny żal sprawcy i jego skutki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1519

Czynny żal sprawcy i jego skutki w zakresie ponoszenia odpowiedzialności karnej skarbowej Czynny żal karny skarbowy - (art. 16 k.k.s.) jest tradycyjną instytucją prawa karnego skarbow...

Czyny skierowane przeciwko obowiązkom płatnika

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 791

Czyny skierowane przeciwko obowiązkom płatnika lub inkasenta: art. 77-79 kks czyny te mają charakter indywidualny i mogą być popełnione wyłącznie przez płątnika lub inkasenta PŁATNIK - os. fizyczna, os. prawna lub

Czyny skierowane przeciwko płatnikowi

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700

Czyny skierowane przeciwko obowiązkowi rzetelnego prowadzenia dokumentacji podatkowej 3.1. Nieprowadzenie ksiąg: art. 60 § 1 kks Nowela k.k.s. z 17 grudnia 2005r wprowadziła modyfikacje przepisów: niezawiadomienie o prowadzeniu księgi przez podmiot uprawniony stało się przestępstwem tzw. wypadek m...

Czyny skierowane przeciwko zasadom informacji podatkowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 672

Czyny skierowane przeciwko zasadom informacji podatkowej i kontroli 6.1. Niezłożenie w terminie deklaracji lub oświadczenia: art. 56 § 4 kks jest to wykroczenie podatnik ujawnia organom podatkowym przedmiot lub podstawę opodatkowania, ale wyłącznie nie wykonuje obowiązku złóżenia właściwych dokumen...

Definicja przestępstwa i wykroczenia skarbowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1295

Definicja przestępstwa i wykroczenia skarbowego oraz jej elementy Ogólna definicja przestępstwa i wykroczenia skarbowego zrekonstruowana z przepisów kks zawiera następujące elementy: zachowanie (czyn) o znamionach określonych w kks społecznie szkodliwe w stopniu większym niż znikomy zabronione p...

Dwupodział na przestępstwa i wykroczenia skarbowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1750

Dwupodział na przestępstwa i wykroczenia skarbowe Kryteria rozwarstwienia czynów karnych skarbowych: a) kryterium formalne: kształt sankcji -za przestępstwo skarbowe grożą surowsze sankcje przewidujące karę grzywny w stawkach dzien...

Formy przestępstw i wykroczeń skarbowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1246

FORMY POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTW I WKROCZEŃ SKARBOWYCH I Na drodze czynu zabronionego wyróżnić można dwie formy stadialne: przygotowanie popełnienia czynu zabronionego usiłowanie jego popełnienia. Ad. 1 Przygotowanie - zachodzi wtedy, gdy sprawca w celu popełnienia czynu zabronionego podejmuje czynno...

Formy postępowania - śledztwo lub dochodzenie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 931

Formy postępowania (śledztwo lub dochodzenie): O tym, czy p.p. będzie prowadzone w firmie śledztwa czy dochodzenia decyduje rodzaj (typ) popełnionego czynu zabronionego, waga i zawiłości sprawy oraz osoba sprawcy. Dochodzenie jest mniej sformalizowane i znacznie zredukowane pod względem czynności ...

Formy zjawiskowe - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1449

FORMY ZJAWISKOWE - określone przez prawo role przestępne, które wskazują bliżej, jaki był wkład danej osoby w popełnienie czynu zabronionego. Sprawstwo sensu largo i sprawstwo sensu stricte Sprawstwo sensu largo- sprawcą jest każdy, kto w jakimk...

Funkcje prawa karnego skarbowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 980

Funkcje prawa karnego skarbowego a) ochronna: prawo karne skarbowe chroni przy pomocy sankcji karnych interesy finansowe i budzety: państwa, jednostek samorządu terytorialnego (dalej JST), i Wspólnot Europejskich przed czynami mogącym...