Czyny skierowane przeciwko płatnikowi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czyny skierowane przeciwko płatnikowi - strona 1 Czyny skierowane przeciwko płatnikowi - strona 2 Czyny skierowane przeciwko płatnikowi - strona 3

Fragment notatki:

Czyny skierowane przeciwko obowiązkowi rzetelnego prowadzenia dokumentacji podatkowej 3.1. Nieprowadzenie ksiąg: art. 60 § 1 kks Nowela k.k.s. z 17 grudnia 2005r wprowadziła modyfikacje przepisów:
niezawiadomienie o prowadzeniu księgi przez podmiot uprawniony stało się przestępstwem tzw. wypadek mniejszej wagi jako wykroczenie skarbowe, z dniem wejścia w życie noweli, objął nowy typ przestępstwa skarbowego, czyli wszystkie czyny ujęte w art. 60 § 1-3 k.k.s. - wszystkie te czyny mają charakter indywidualny - mogą być popełnione wyłącznie przez zaniechanie z winy umyślnej w obu formach zamiaru (ewentualnym, bezpośrednim-wys. częściej)
- przestępstwa z art. 60 § 1-2 mogą być popełnione wyłącznie przez podmiot zobowiązany do prowadzenia ksiąg podatkowych lub podmiot uprawniony do usługowego prowadzenia tych ksiąg w przypadku powierzenia mu tych czynności przez podatnika lub płatnika podatku
Pojęcie ksiąg - przez księgi należy rozumieć księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, a także ewidencje, rejestry oraz wykazy, do prowadzenia których na mocy innych przepisów zobowiązani są podatnicy, płatnicy lub inkasenci. Księgi rachunkowe- wynika z ustawy o rachunkowości, obejmują dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, wykaz składników aktywów i pasywów oraz zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienia sald ksiąg pomocniczych Księga przychodów i rozchodów - obowiązek prowadzenia jej wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dot. osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich prowadzących działalność gospodarczą. Nieprowadzenie księgi: niedopełnienie obowiązku założenia włąściwej księgi oraz całkowite zaniechanie jej prowadzenia w okresie późniejszym. Problem z okresowym zaniechaniem - 2 oceny prawne: zaniechanie prowadzenia księgi lub prowadzenie jej w sposób nierzetelny
prowadzenie niewłaściwej księgi (często okoliczności wyłączające winę umyślną w postaci błędu co do okoliczności faktycznych)
charakter przestępstwa, stan karalny ustaje z chwilą skazania sprawcy lub rozpoczęcia prowadzenia ksiąg lub ustania obowiązku ich prowadzenia Naruszenie obowiązku przechowywania ksiąg: należy przechowywać je przez okres 5 lat liczonych od konca roku kalendarzowego, w którym księgi te były prowadzone, chyba że na mocy odrębnych przepisów podatnik zobowiązany jest złożyć te księgi wraz z zeznaniem podatkowym częściowa lub całkowita utrata ksiąg z okoliczności niezależnych od podatnika wyłącza odpowiedzialność karno skarbową za ten czyn, z uwagi na brak możliwości przypisania sprawcy winy

(…)


- zapisy na kasie są traktowane jako księgi - sprzedaz z pominięciem kasy ma miejsce gdy podatnik posiadając kase niektórych czynności na niej nie zapisuje - czyn ten można popełnić z winy umyślnej w zamiarze bezpośrednim
Niewydanie wydruku z kasy fiskalnej
- wyłącznie przez zaniechanie
- polega na zaniechaniu wydania przed podatnika oryginału paragonu potwierdzającego dokonanie transkacji, bez względu…
… obrotu w kasie fiskalnej
- podatnik będący przedsiębiorcą lub wykonujący wolny zawód na żądanie kupującego ma obowiązek wystawić rachunek w termnie 7 dni od daty wykonania usługi lub wydania towaru lub w tym samym terminie od daty zgłoszenia tego żądania w okresie późniejszym - obowiązek wygasa, gdy w terminie 3 msc żądanie nie zostanie zgłoszone
- odmowa wydania: przestępstwo to można popełnić…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz