Prawo karne skarbowe - strona 7

Prawo karno skarbowe-pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1617

Pyt 1 POJĘCIE ?PRZESTĘPSTWA SKARBOWEGO? I ?WYKROCZENIA SKARBOWEGO? Czyn zabroniony ? zachowanie o znamionach określonych w kodeksie, chociażby nie stanowiło ono przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Określenie czynu zabronionego może nastąpić tylko w KKS (art. 53 § 1 KKS) PRZESTĘPSTWO SKARBOWE ...

Prawo karno-skarbowe-skrypt 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 777
Wyświetleń: 1855

ZASADA - nulla poena sine lege - nie ma kary bez ustawy. Jest to zasada, z której wynikają pośrednio następujące przesłanki: - prawo karne musi być prawem pisanym i zwartym w ustawie - przepisy karne musza opisywać przestępstwo w sposób maksymalnie dokładny - nie dopuszczalne jest stosowanie ana...

Prawo karno skarbowe-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1372

Zasada Nullum Crimen sine lege- nie ma przestępstwa bez ustawy Jest to jedna z najważniejszych zasad prawa karnego, jest istotnym składnikiem idei państwa prawa. Zasada ta sformułowana jest również w bardziej rozbudowanej formie jako Nullum crimen nulla poena sine lege poenali anteriori. Wynikają z...

Tryby postępowania przed sądem

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

tak naprawdę to są TRYBY postępowania przed sądem. w takich trybach się rozstrzyga wine i teraz tak art. 117 -orzekanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe następuje w postanowieniackch; 1 dobrowolne poddanie się odpowiedzialności 2 nakazowe 3 uproszczone 4 w stosunku do ...

Zakres materiału na egzamin

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 693

Zakres materiału na egzamin: 1. D efinicja prawa karnego skarbowego ( najlepiej z podręcznika F. Prusaka) 2. D efi nicja przestępstwa skarbowego ( art. 1 i 53par. 1, 2 kks) i wykroczenia skarbowego ( art.1 i 53 par. 1 i 3 kks) 3. Form...

Zaniechanie ukarania sprawcy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1904

Zaniechanie ukarania sprawcy Kodeks karny skarbowy przewiduje odstąpienie od ukarania sprawcy, który sam zawiadomił na piśmie lub do protokołu organ ścigania (urząd skarbowy ) o popełnionym przestępstwie , bądź wykroczeniu skarbowym , w szczególności ujawnił istotne okoliczności czynu , czy osoby ...

Zasada nullum crimen sine lege

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 966

ZASADA NULLUM CRIMEN SINE LEGE - " NIE MA PRZESTEPSTWA BEZ USTAWY" Jest to jedna z najwazniejszych zasad prawa karnego, jest istotnym skladnikiem idei panstwa prawa. Zasada ta sformułowana jest rowniez w bardziej rozbudow...

Abolicja, amnestia i ułaskawienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2807

Abolicja, amnestia i ułaskawienie Abolicja - jest instytucją o charakterze masowym stosowaną ad hoc ze względów polityczno-kryminalnych w drodze uchwalania stosownych zapisów ustawowych, które nie pozwalają na wszczęcie postępowania karnego i pociągnięcie sprawców czynów zabronionych do odpowiedzia...

Akt oskarżenia - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1288

Akt oskarżenia: Podmioty uprawnione do wniesienia aktu oskarżenia: 1) prokurator, 2) f.o.p.p. - w sprawach o przestępstwo skarbowe prowadzone w formie dochodzenia oraz w w s...

Autonomiczność kodeksu karnego skarbowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2198

Autonomiczność kodeksu karnego skarbowego autonomiczny charakter regulacji materialnoprawnej: obecny kks wykazuje zdecydowanie wyższy stopień samodzielności niż wcześniejsze ustawy i dekrety skarbowe. Zaznacza się to w szczególności w części materialnoprawnej gdzie rozbudowane zostały definicje ust...