Prawo karne skarbowe - strona 6

Postępowanie dotyczące przestępstw i wykroczeń skarbowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

W postępowaniu dotyczącym przestępstw i wykroczeń skarbowych stosuje się procedurę karną. Za podejrzanego uważa się osobę, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w chara...

Postępowanie mandatowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 973

Postępowanie mandatowe prowadzi Finansowy organ postępowania przygotowawczego ( urząd skarbowy, inspektorat kontroli skarbowej, urząd celny) Artykuł 136 $ 1 upoważnia niefinansowe organy postępowania przygotowawczego. Szczególne pozytyw...

Postępowanie-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 903

Postępowania przygotowawcze jest to pierwszy etap postępowania karnego, prowadzony przez prokuratora lub policję (pod nadzorem prokuratora). Postępowanie przygotowawcze może być prowadzone w formie śledztwa lub dochodzenia. Celem postępowania jest ustalenie, czy popełniono przestępstwo, ustalenie ...

Prawo i postępowanie karno-skarbowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1022

PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNO - SKARBOWE Zakres prawa karno - skarbowego Jest wyspecjalizowaną dziedziną w prawie karnym, nawiązuje do szeregu aktów prawnych prawa administracyjnego, cywilnego, finansowego (dewizowego) i do szeregu innych ustaw, które związane są z systemem finansowym obowiązującym w ...

Prawo karne skarbowe - Czyn zabroniony

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1456

Definicja przestępstwa i wykroczenia skarbowego Czyn zabroniony - zachowanie o znamionach określonych w kodeksie, chociażby nie stanowiło ono przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Określenie czynu zabronionego może nastąpić tylko w KKS (art. 53 § 1 KKS) PRZESTĘPSTWO SKARBOWE - czyn zabroniony pr...

Prawo karne skarbowe-opracowanie2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2289

PRAWO KARNE SKARBOWE: (materialne) zespół norm określających przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (godzące w interesy finansowe Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Wspólnot Europejskich); kary grożące za ich popełnienie, zasady odpowiedzialności karnej skarbowej Dziedzina pr...

Prawo karne skarbowe-należność publiczno-prawna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1015

Prawo karne skarbowe jest to wyspecjalizowana gałąź prawa, ukształtowana na pograniczu prawa karnego, finansowego, administracyjnego i cywilnego. Prawo karne skarbowe określa jakie czyny są przestępstwami lub wykroczeniami skarbowymi i ustala zasady odpowiedzialności za te czyny oraz kary i inne śr...

Prawo karne skarbowe-opracowanie3

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1064

PRAWO KARNE SKARBOWE Prawo karno-skarbowe to wyspecjalizowana gałąź prawa karnego. Dzielimy na: - materialne - formalne (procesowe) - wykonawcze Przedmiotem norm tego prawa jest interes finansowy Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz interesów finansowych Wspólnoty Europejski...

Prawo karno skarbowe konspekt

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1064

CZĘŚĆ MATERIALNA Prawo karne skarbowe jest wyspecjalizowaną gałęzią prawa ukształtowaną na pograniczu prawa i postępowania cywilnego, karnego, finansowego i administracyjnego. Samodzielnie reguluje ono zasady odpowiedzialności za prz...

Przedawnienie przestępstw i wykroczeń skarbowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1127

Przedawnienie przestępstw i wykroczeń skarbowych Przedawnienie jest jedną z negatywnych przesłanek procesowych, która uniemożliwia kontynuowanie prowadzonego postępowania karnego skarbowego. Przestępstwo skarbowe przedawnia się: -po...