Postępowanie-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Postępowania przygotowawcze
jest to pierwszy etap postępowania karnego, prowadzony przez prokuratora lub policję (pod nadzorem prokuratora). Postępowanie przygotowawcze może być prowadzone w formie śledztwa lub dochodzenia. Celem postępowania jest ustalenie, czy popełniono przestępstwo, ustalenie jego sprawcy, ustalenie okoliczności przestępstwa, zebranie i zabezpieczenie dowodów dla sądu. Postępowanie przygotowawcze, zależnie od jego wyników, kończy się aktem oskarżenia lub postanowieniem o umorzeniu.
Postępowanie zwyczajne
podstawowy tryb rozpoznawania spraw karnych przez sądy. Sąd, co do zasady, orzeka w składzie 1 sędziego. Tylko sprawach o zbrodnie sąd orzeka w składzie 1 sędziego i 2 ławników, zaś w sprawach zagrożonych karą dożywotniego pozbawienia wolności - w składzie 2 sędziów i 3 ławników. Na rozprawie w trybie zwyczajnym obecność prokuratora jest obowiązkowa.
Postępowanie uproszczone
tryb rozpoznawania przez sąd spraw, w których było prowadzone dochodzenie (większość spraw zagrożonych karą pozbawienia wolności do lat 5). W trybie tym sąd orzeka w składzie jednego sędziego, zaś obecność prokuratora na rozprawie jest nieobowiązkowa.
Postępowanie przyspieszone
wprowadzony z dniem 12 marca 2007 r. nowy tryb orzekania w sprawach karnych. W sprawach podlegających rozpoznaniu w trybie uproszczonym (większość spraw zagrożonych karą pozbawienia wolności do lat 5), jeżeli sprawcę przestępstwa zatrzymano na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem i nie zachodzi negatywna przesłanka wyłączająca zastosowanie trybu przyspieszonego (n. p. uzasadniona wątpliwość co do poczytalności sprawcy). W trybie tym prokurator w ciągu 48 godzin od zatrzymania sprawcy kieruje do sądu wniosek o rozpoznanie sprawy. Od chwili wniesienia do sądu wniosku o rozpoznanie sąd ma 24 godziny na rozpoznanie sprawy. Sąd rozpoznaje sprawę w składzie jednego sędziego. Na rozprawie obowiązkowa jest obecność prokuratora zaś oskarżony musi mieć obrońcę. Apelację od wyroku wydanego w tym trybie sąd okręgowy rozpoznaje w terminie miesiąca.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz