Prawo cywilne - strona 72

Współwłasność - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Szczurek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Współwłasność Jest to rodzaj prawa własności; nie stanowi odrębnego prawa rzeczowego. Cechy: jedna rzecz wielu właścicieli niepodzielność, i.e. rzecz jest fizycznie niepodzielona, prawo każdego ze współwłaścicieli obejmuje całą rzecz podzielone jest natomiast prawo własności poszczególne częś...

Prawo ogólne - wstęp

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Szczurek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

Prawo Cywilne - cz. ogólna Podstawową kategorią p.c. jest prawo podmiotowe, i.e. wachlarz uprawnień przysługujących danemu podmiotowi. Prawo cywilne: głównym przedmiotem zainteresowania jest prawo, a nie obowiązek. specyficzna metoda regulacji: autonomiczność, a więc równość i swoboda stron. br...

Prawo cywilne - wstęp

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Szczurek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

Wstęp: prawo rzeczowe: przedmiotowo - dział p. c., czyli zbiór norm dot. rzeczy; (księga II KC - własność i inne prawa rzeczowe) podmiotowo - prawo podmiotowe przysługujące uprawnionemu w stosunku do rzeczy; Zasady: ochrona praw nabytych - prawo nabyte na starych przepisach, nie zmienia się; zm...

Czynności prawne - wykład - Oświadczenie woli

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Majda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791

Czynności prawne Czynność prawna - oświadczenie woli zmierzające do wywołania skutków prawnych czyli do zawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego. Występują także zdarzenia prawne niezależne od woli człowiek np. urodzenie , ś...

Ważność i skuteczność czynności prawnych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Majda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 917

Ważność czynności prawnych: Podmiot musi mieć zdolność do czynności prawnych Oświadczenie woli musi być złożone prawidłowo i musi zawierać essentialia Treść czynności musi być zgodna z prawem i obyczjami Formalizm lub jego brak Tylko ważne czynności prawne wywierały pełne skutki prawne. I Jeśl...

Wady oświadczenia woli - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Majda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

Wady oświadczenia woli: Wola jest to wewnętrzne przekonanie każdego człowieka. Aby doszło to zaistnienia czynności prawnej musi dojść do jej oświadczenia czyli musi ona zostać wyrażona na zewnątrz. Wady oświadczenia woli powstają wówczas gdy brak jest zgodności pomiędzy wolą i oświadczeniem. Powod...

Prawo cywilne - błąd

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Maciej Orkusz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

BŁĄD (art. 84 KC): Przez błąd rozumie się niezgodność między obiektywną rzeczywistością a jej odbiciem w świadomości człowieka. Błąd prawnie doniosły (relewantny) musi spełniać łącznie dwa wymogi, a mianowicie być błędem: co do treści czynności prawnej (np. klient galerii kupuje obraz mylnie sądz...

Czynności prawne - Skutek prawny - Zasada autonomii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Maciej Orkusz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 637

CZYNNOŚCI PRAWNE: Należą one do kategorii zdarzeń cywilnoprawnych o najwyższej doniosłości prawnej. Podstawowym fundamentem, na którym wznosi się ich jurydyczna konstrukcja, jest uznanie przez porządek prawny - w wyznaczonych przez siebie granicach - zasada autonomii (swobody) kształtowania swoimi ...

Negocjacje i list intencyjny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Maciej Orkusz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 847

NEGOCJACJE NEGOCJACJE (przed nowelą z 14.02.2003r. w obrocie funkcjonował termin rokowania) to drugi ze sposobów zawarcia umowy uregulowany w części ogólnej, polegający na wzajemnym oddziaływaniu stron w celu zawarcia umowy (zwykle umów bardziej złożonych, o nietypowej postaci lub dotyczących świad...

Nieistniejąca a nieważna czynność prawna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Maciej Orkusz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1050

NIEISTNIEJĄCA A NIEWAŻNA CZYNNOŚĆ PRAWNA Nie ulega wątpliwości, że bezwzględnie nieważna czynność prawna jest bezskuteczna. Otwarty pozostaje tylko problem, czy nie wywołuje ona tylko zamierzonych przez działającego skutków prawnych, czy też jest całkowicie bezskuteczna? Na ogół akceptuje się waria...