Prawo cywilne - wstęp

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo cywilne - wstęp - strona 1 Prawo cywilne - wstęp - strona 2

Fragment notatki:

Wstęp:
prawo rzeczowe:
przedmiotowo - dział p. c., czyli zbiór norm dot. rzeczy; (księga II KC - własność i inne prawa rzeczowe)
podmiotowo - prawo podmiotowe przysługujące uprawnionemu w stosunku do rzeczy;
Zasady:
ochrona praw nabytych - prawo nabyte na starych przepisach, nie zmienia się; zmienia się tylko regulacja. W związku z tym dekret ma wciąż jeszcze zastosowanie - e.g. tzw. ciężary realne, o których obecny KC milczy - więc stosuje się do nich przepisy dekretu.
postulat zupełności - KC nie spełnia go w zakresie prawa rzeczowego; niezwykle istotne instytucje - księgi wieczyste i hipoteka są uregulowane w osobnej ustawie
Podmiotowo - jest prawo charakteryzujące się:
bezwzględność (skuteczność erga omnes)
bezpośrednia władza uprawnionego nad przedmiotem - uprawniony może korzystać z rzeczy bezpośrednio, i. e. bez pośrednictwa innych osób - a nie tak jak w przypadku zobowiązań, gdzie prawo do używania wynika z praw zobowiązanego.
ich przedmiotem jest rzecz - i to cała rzecz - nie można stanowić osobnych praw rzeczowych na części rzeczy (vide art. 47KC o częściach składowych).
ponadto przedmiotem prawa rzeczowego może być prawo, a nawet zbiór praw.
w przypadku kolizji stosuje się system preferencji, a nie redukcji:
w kolizji z prawem zobowiązaniowym - prawo rzeczowe ma pierwszeństwo.
gdy koliduje kilka praw rzeczowych - zaspokaja się je wg. kolejności ustanowienia (lub wpisu)
możliwość jednostronnego zrzeczenia się prawa;
niedawno TK uczynił tu wyłom, ponieważ uchylono przepisy dot. zrzeczenia się własności nieruchomości (bo brak odpowiednich przepisów ;p)
wszystkie one należą do praw majątkowych;
numerus clausus praw rzeczowych - ograniczona swoboda stron - a to dlatego, że prawa rzeczowe są bardzo „silne” - dowolne stanowienie takich praw godziłoby w pewność obrotu.
Stosunek prawno-rzeczowy - wg. koncepcji obligacji generalnej - pojęcie: „podmiotowe prawo rzeczowe” jest skrótem myślowym od „stosunek prawny własności” - między uprawnionym, a wszystkimi innymi.
Jest inna teoria (młodsza), mówiąca że nie istnieje coś takiego, jak stosunek prawno-rzeczowy - z samego jego istnienia nie wynika żaden stosunek prawny - powstaje on dopiero z chwilą naruszenia prawa rzeczowego.
Podział praw rzeczowych:
wg. treści - jakie uprawnienia składają się na nie:
własność
użytkowanie wieczyste
użytkowanie
służebność
spółdzielcze prawo do lokalu
zastaw → nie daje prawa do użytkowania, tylko władanie rzeczą
hipoteka

(…)

…>
Ale nie wyklucza to zobowiązań dot. części rzeczy.
system preferencji daje pierwszeństwo jednemu prawu przed innym; system redukcji - każe zaspokajać wszystkie prawa proporcjonalnie.
art. 341 KC: „Domniemywa się, że posiadanie jest zgodne ze stanem prawnym.”
Wpisuje się do nic przedmioty, a nie podmioty; rejestrem podmiotowym są e. g. akta stanu cywilnego etc.
zw. katastrem nieruchomości; uregulowane…
…; prowadzi je - sąd gospodarczy
ewidencja gruntów i budynków
centralna ewidencja pojazdów - uregulowana w Prawie o ruchu drogowym - prowadzi Minister właściwy d/s administarcji publicznej
rejestr zastawów skarbowych - uregulowany w Ordynacji podatkowej - prowadzi ją Naczelnik Urzędu Skarbowego.
Trzy pierwsze pośród powyższych są całkowicie jawne; działa dla nich zasada zupełności wpisu - ujawnione tam dane…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz