współwłasność - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
współwłasność - omówienie  - strona 1 współwłasność - omówienie  - strona 2 współwłasność - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Współwłasność
Jest to rodzaj prawa własności; nie stanowi odrębnego prawa rzeczowego.
Cechy:
jedna rzecz
wielu właścicieli
niepodzielność, i.e. rzecz jest fizycznie niepodzielona, prawo każdego ze współwłaścicieli obejmuje całą rzecz
podzielone jest natomiast prawo własności
poszczególne części prawa własności nazywają się udziałami; na prawo własności składa się suma udziałów współwłaścicieli.
Wspólność - nie jest tym samym, co współwłasność; wyróżnia się:
wspólność praw innych niż własność (e.g. współużytkowanie wieczyste)
wspólność masy majątkowej (e.g. wspólność majątku wspólnego małżonków xD)
Do wspólności odpowiednio stosuje się przepisy o współwłasności.
Rodzaje współwłasności:
w częściach ułamkowych - uregulowana w prawie rzeczowym
składa się z udziałów o określonej wysokości (domyślnie - w częściach równych)
samodzielna
nietrwała
zbywalna, bez wymogu zgody współwłaścicieli
łączna (zwykła) - uregulowana w różnych miejscach
Jedni twierdzą, że jest bezudziałowa, inni zaś utrzymują, że składa się z udziałów nieokreślonej wysokości
niesamodzielna - zawsze wynika z innych praw; w związku z tym wygasa wraz z wygaśnięciem stosunku podstawowego.
przekształca się wonczas we współwłasność w częściach ułamkowych
nie może być podzielona w dowolnej chwili.
trwała - trzeba zlikwidować stosunek podstawowy, żeby się podzielić rzeczą ;p
niezbywana (nie można zbyć udziałów, bo nie istnieją; ew. bo są nieokreślone xD)
Inne cechy szczególne:
Może istnieć od początku istnienia własności (e.g. współzasiedzenie xDD). Ale z drugiej strony każdy właściciel może zbyć część ze swoich 100% udziałów xD.
Stosunki między współwłaścicielami:
zawarcie umowy tworzy zobowiązanie realne
zarząd (ustawowy) - gospodarowanie rzeczą, na które składają się zarówno czynności prawne, jak i faktyczne
zasada jednomyślności (Veto!! xD) - dla czynności przekraczających zwykły zarząd obowiązuje, gdy chodzi o istotne przekształcenia rzeczy zmieniające jej przeznaczenie
wszyscy muszą wyrazić zgodę
lub mogą jednego spośród siebie wybrać pełnomocnika.
sprzeciw chociaż jednego powoduje bezwzględna nieważność
zasada woli większości - dot. zwykłego zarządu - bieżące czynności związane z eksploatacją i utrzymaniem rzeczy
większość oblicza się wg. wielkości udziałów


(…)

… dorozumiany.
Zniesienie współwłasności (roszczenie o zniesienie współwłasności nie przedawnia się):
umownie - tzw. umowa działowa musi być zawarta przez wszystkich właścicieli
jeśli dot. nieruchomości, musi być dokonana w formie aktu notarialnego
orzeczeniem sądu - może nastąpić nawet, jeśli nie ma sporu - w takiej sytuacji opłata sądowa wynosi 300 PLN, a nie 1000 PLN ;p
Sposoby podziału:
kodeksowe:
podział…
….
sprzeciw chociaż jednego powoduje bezwzględna nieważność
zasada woli większości - dot. zwykłego zarządu - bieżące czynności związane z eksploatacją i utrzymaniem rzeczy
większość oblicza się wg. wielkości udziałów
zasada kompetencji każdego współwłaściciela - dot. czynności zachowawczych, a więc „zmierzających do ochrony wspólnego prawa” - e.g. żądanie eksmisji, zgłoszenie roszczenia windykacyjnego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz