Prawo rzymskie - strona 72

Składniki treści czynności prawnych - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

141. SKŁADNIKI TRESCI CZYNNOŚCI PRAWNYCH. Aby mówić o składnikach treści czynności prawnych należy za rzymianami podzielić czynności prawne na typowe i nietypowe. Składniki treści czynności typowych zawierały minimum treści niezbędnej aby ta czynność doszła do skutku. Najczęściej były to słowa okreś...

Sytuacja prawna - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

127. SYTUACJA PRAWNA OSÓB ALIENI IURIS. Alieni iuris to obywatele rzymscy podlegający władzy zwierzchnika familijnego. Posiadali oni ograniczoną zdolność prawną -podmiotowość bierną...

Wymogi ważności czynności prawnej - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

152. WYMOGI WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI PRAWNEJ. Czynność prawna była ważna i wywoływała zamierzone skutki prawne jeżeli spełniała następujące warunki: dokonała jej osoba zdolna do czynności prawnych, czynność ta była poprawna pod względem treści i formy jaka obowiązywała w przypadku danej czynności prawnej ...

Wymogi zawarcia małżeństwa - opis

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

162. WYMOGI ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA. Aby małżeństwo było pełnoprawne musiało spełniać parę niezbędnych do tego kryteriów takich jak: conubium czyli zdolności małżeńskiej którą powinni posiadać kandydaci do małżeństwa czyli brak przeszkód zawarcia małżeństwa, dojrzałość fizyczna czyli wiek okreslony w pr...

Actio-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 378

37. ACTIO. Actio jest podstawowym terminem prawniczym Rzymian i oznaczało ogół działań prawniczych. Był to ogół czynności procesowych dotyczących zarówno powoda jak i pozwanego sankcjonowanych przez przedstawiciela władzy państwowej. Można, więc stwierdzić, że actio w szerokim znaczeniu to działanie...

Agnacja i kagnacja-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1316

121. AGNACJA I KOGNACJA. Agnacja jest to pokrewieństwo w linii męskiej, obejmujące także osoby wchodzące do rodziny przez adopcję czy małżeństwo. Osoby wchodzące w skład tej rodziny to agnaci, a ...

Capitis deminutio-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 483

102. CAPITIS DEMINUTIO. Capitis deninutio można śmiało określić jako śmierć cywilną (prawną) człowieka, a więc termin ten oznacza umniejszenie osobowości prawnej. Można była wyróżnić parę rodzajów capitis : c.d. maxima (zachodzi wtedy gdy po...

Ciężar dowodu - opracowanie - Pozwany

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 392

70. CIĘŻAR DOWODU. Ciężar przeprowadzania dowodu ciążył na obu ze stron. Do sędziego należało wyznaczenie strony która ma prowadzić dowód. W Rzymie utarła się zasada że prowadzenie dowodów obciąża powoda a więc musi to robić ten co twierdzi a...

Części formułki procesowej-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

63. CZĘŚCI FORMUŁKI PROCESOWEJ. Części formułki procesowej możemy podzielić na dwa rodzaje. Pierwsze z nich to części zwyczajne zawierane we wszystkich formułkach procesowych. Należały do niej intentio (część w której zawarte jest żądanie powoda), condemnatio (część w której sędzia przyjmuję władzę ...

Czas i miejsce postępowania sądowego-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 252

33. CZAS I MIEJSCE, POSTEPOWANIA SĄDOWEGO. Czas - postępowania przed sądami mogły być przeprowadzane tylko w dni dozwolone (dies fasti) natomiast nie można było tego czynić w dni poświęcone bogom lub też w dni obrad zgromadzenia ludowego. Ponadto dla sędziów prywatnych wyłączone z obrad były dni fer...