Postępowanie cywilne - strona 72

Odpowiedź na zapytanie o zdolności kredytowej firmy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE O ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ FIRMY , dnia Adresat: Szanowni Państwo, niniejszym odpowiadamy na Państwa zapytanie o zdolności kredytowej firmy . Niestety, nie możemy polecić Państwu powyższej firmy. Pomimo iż uzyskali od nas znaczne ulgi w okresie , nie dotrzymali podjętych zob...

Plan urlopów wypoczynkowych na dany rok

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 280

Wzór (nazwa komórki organizacyjnej) PLAN URLOPÓW WYPOCZYNKOWYCH NA ROK Lp Imię i nazwisko Wymiar urlopu w dniach (zaległy i bieżący) Planowany urlop wypoczynkowy w okresie od - do w miesiącach i dniach I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1. 2. 3. 4. ...

Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455

, dnia POROZUMIENIE O ROZWIĄZANIU UMOWY O PRACĘ zawarte dnia w pomiędzy zwanym dalej Pracownikiem a zwanym dalej Pracodawcą. § 1 Z dniem Pracownik i Pracodawca rozwiązują umowę o pracę zawartą dnia na czas na mocy zgodnego porozumienia stron. § 2 Porozumienie zostało sporządzone w dwóch ...

Powierzenie pracownikowi innej pracy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Powierzenie pracownikowi innej pracy (przeniesienie) … (oznaczenie pracodawcy) (miejscowość, data) Pan (Pani) ………………………… ………………………… (oznaczenie pracownika) Na podstawie przepisu art. 42 § 4 Kodeksu pracy, mając na względzie następujące, uzasadnione potrzeby pracodawcy powierzam Panu (Pani)...

Prośba o przedłużenie terminu płatności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1645

PROŚBA O PRZEDŁUŻENIE TERMINU PŁATNOŚCI , dnia Adresat: Szanowny Panie, zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu płatności faktury za dostarczony towar, nr, na kwotę Płatność powyższej faktury zależna jest od otrzymania czeku od jednego z naszych klientów, od którego właśnie dowied...

Upomnienie z powodu nueuregulowanych płatności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 791

UPOMNIENIE Z POWODU NIEUREGULOWANYCH PŁATNOŚCI , dnia Adresat: Szanowny Panie, wielokrotnie kontaktowaliśmy się telefonicznie w sprawie zaległych płatności: Nr data kwota pozycja (artykuł) Niestety, dotychczas nie otrzymaliśmy żadnego gestu wskazującego na wolę współpracy w tej dzied...

Upomnienie z powodu zaległości płatności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

UPOMNIENIE Z POWODU ZALEGŁOŚCI PŁATNOŚCI , dnia Adresat: Szanowni Państwo, zawsze wiele uwagi poświęcamy naszym partnerom handlowym i staramy się, aby nasza współpraca układała się jak najlepiej. Z tego powodu zastanawialiśmy się, czy istnieje jakiś ważny powód dla którego dotychczas jeszcze nie ...

Upomnienie z powodu zaległych płatności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 938

UPOMNIENIE Z POWODU ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI , dnia Adresat: Szanowny Panie, zgodziliśmy się na Pańską prośbę i odłożyliśmy płatność, której termin mija dnia (do dnia). Informujemy jednak, że o ile w podanym wyżej terminie zaległa kwota nie zostanie uregulowana, to nasi prawnicy skierują sprawę na dr...

Upoważnienie do potwierdzania sald i podpisywania faktur

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1015

UPOWAŻNIENIE POTWIERDZANIA SALD I PODPISYWANIA FAKTUR (miejscowość i data) upoważnienie Niniejszym upoważniam: Pana/Panią, zamieszkałego/łą w , przy ulicy , legitymującą się dowodem osobistym serii , o numerze do potwierdzania sald ro...

Wniosek pracownika o przesunięcie urlopu wypoczynkowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Wniosek pracownika o przesunięcie urlopu wypoczynkowego dnia200r. (imię, nazwisko i stanowisko służbowe pracownika) do (oznaczenie pracodawcy) Wnoszę o przesunięcie terminu wykorzystania urlopu wypoczynkowego za rok 200 r. wyznaczonego do wykorzystania w okresie od 200 r. do 200 r., na o...