Powierzenie pracownikowi innej pracy

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powierzenie pracownikowi innej pracy - strona 1

Fragment notatki:

Powierzenie pracownikowi innej pracy (przeniesienie) .........................….......... .......................................
(oznaczenie pracodawcy) (miejscowość, data)
Pan (Pani)
…………………………
…………………………
(oznaczenie pracownika)
Na podstawie przepisu art. 42 § 4 Kodeksu pracy, mając na względzie następujące, uzasadnione potrzeby pracodawcy ...............................................................................................
powierzam Panu (Pani) tymczasowe wykonywanie pracy na stanowisku .................................. .................... w okresie od dnia ............................ do dnia ................… .
Przeniesienie nie powoduje zmiany dotychczasowego wynagrodzenia. .......................................................
(podpis pracodawcy lub osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz