Upoważnienie do potwierdzania sald i podpisywania faktur

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Upoważnienie do potwierdzania sald i podpisywania faktur - strona 1

Fragment notatki:

UPOWAŻNIENIE POTWIERDZANIA SALD I PODPISYWANIA FAKTUR .............................................................
(miejscowość i data)
upoważnienie Niniejszym upoważniam:
Pana/Panią, zamieszkałego/łą w ................................, przy ulicy .............................................., legitymującą się dowodem osobistym serii ............................, o numerze .................................
do potwierdzania sald rozrachunków z kontrahentami ................................. oraz podpisywania (nazwa firmy)
faktur VAT w imieniu i na rzecz tej spółki. Niniejsze upoważnienie jest skuteczne począwszy od ................................... roku z mocą do .................................... roku.
...................................................................
(podpis osoby udzielającej upoważnienia)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz