Upoważnienie do udziału i głosowania na zebraniu

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 385
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Upoważnienie do udziału i głosowania na zebraniu - strona 1

Fragment notatki:

UPOWAŻNIENIE DO UDZIAŁU I GŁOSOWANIA NA ZEBRANIU RADY NADZORCZEJ ......................., dnia .......................
Adresat:........................................
Niżej podpisany, jako mający prawo głosu członek rady nadzorczej firmy ..................................., upoważniam ........................................ jako swojego pełnomocnika do udziału i głosowania w moim imieniu na posiedzeniu rady nadzorczej podsumowującej roczną działalność firmy, a zwołanym na dzień ................................. .
Niniejsze upoważnienie traci ważność po upływie .................................... dni od daty zebrania, na które zostało udzielone. Upoważnienie może zostać w każdej chwili odwołane.
........................................
(Podpis)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz