Postępowanie cywilne - strona 73

Wyjaśnienie powodu opóźnienia płatności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

WYJAŚNIENIE POWODU OPÓŹNIENIA PŁATNOŚCI , dnia Adresat: Szanowni Państwo, przykro nam, że musieli Państwo czekać na uregulowanie kredytu za dostarczony towar na kwotę Jednak z powodu częściowego zwrotu towaru mieliśmy trudności z rozliczeniem. Wysłaliśmy czek uzupełniający i dziękujemy za uspra...

Zapytanie o zakup na kredyt

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

ZAPYTANIE O ZAKUP NA KREDYT , dnia Adresat: Szanowni Państwo, w okresie od do dokonywaliśmy u Państwa zakupów za gotówkę. Teraz chcielibyśmy wykorzystać możliwość otwarcia rachunku w Państwa firmie. Prosimy o informacje jakie są Państwa wymagania i jakie referencje musimy przedstawić w celu ot...

Zwrot czeku z powodu niewłaściwego wypełnienia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

ZWROT CZEKU Z POWODU NIEWŁAŚCIWEGO WYPEŁNIENIA , dnia Adresat: Szanowni Państwo, niniejszym potwierdzamy otrzymanie Państwa czeku za dotychczas nieuregulowane zamówienie. Z przykrością stwierdzamy, że czek ten nie został wypełniony zgodnie z naszymi ustaleniami umownymi dotyczącymi płatności i...

Poinformowanie dłużnika o przekazaniu wierzytelności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

POINFORMOWANIE DŁUŻNIKA O PRZEKAZANIU WIERZYTELNOŚCI , dnia Adresat: Niniejszym informujemy, że dnia wierzyciel , zgodnie ze sprawozdaniem finansowym z dnia , nr dokumentu , zarejestrowanego w przeniósł swoje prawa na osobę trzecią, tj. , zamieszkałą w Przeniesienie wierzytelności zostało z...

Propozycja rozwiązania umowy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA UMOWY , dnia Adresat: Szanowni Państwo, podpisując naszą umowę dnia , dotyczącą dotrzymania zobowiązań spodziewaliśmy się, że warunki ich realizacji będą takie jak dotychczas. Ze względu na pojawienie się nowych okoliczności , za które nie ponosimy odpowiedzialności, ni...

Propozycja zmiany ustaleń umowy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

PROPOZYCJA ZMIANY USTALEŃ UMOWY , dnia Adresat: Nawiązując do naszej umowy (zamówienia) z dnia prosimy o zmianę następujących punktów umowy: (Podać propozycje zmian). Brak odpowiedzi do dnia uważać będziemy za milczącą zgodę na zgłoszone propozycje. W związku z powyższym przygotujemy Aneks do ...

Przelew wierzytelności hipotecznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

PRZELEW WIERZYTELNOŚCI HIPOTECZNEJ , dnia Adresat: Niniejsze przekazanie nastąpiło dnia , ze strony zamieszkałej (adres), w dalszym tekście zwanej Zbywcą, na rzecz (imię i nazwisko), zamieszkałego , w dalszym tekście zwanego Nabywcą. Zbywca przekazuje Nabywcy prawo do zabezpieczenia wierzyteln...

Upoważnienie do udziału i głosowania na zebraniu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

UPOWAŻNIENIE DO UDZIAŁU I GŁOSOWANIA NA ZEBRANIU RADY NADZORCZEJ , dnia Adresat: Niżej podpisany, jako mający prawo głosu członek rady nadzorczej firmy , upoważniam jako swojego pełnomocnika do udziału i głosowania w moim imieniu na posiedzeniu rady nadzorczej podsumowującej roczną działalność ...

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 756

WEZWANIE DO ZWROTU WYNAJMOWANEGO LOKALU , dnia Adresat: Szanowni Państwo, nawiązując do umowy najmu zawartej dnia pomiędzy Wynajmującym i Najemcą , z powodu zalegania z zapłatą czynszu za 2 pełne okresy płatności, na zasadzie art. 687 kodeksu cywilnego wyznaczamy Państwu dodatkowy miesięczny t...

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 714

, dnia Sąd Rejonowy w Wydział Cywilny Wierzyciel : Dłużnik : Sygnatura akt Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności Wnoszę o nadanie klauzuli wykonalności nak...