Postępowanie cywilne - strona 74

Wniosek o ustanowienie adwokata

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 455

, dnia Sąd Rejonowy w Wydział Cywilny Wierzyciel : Dłużnik : Sygnatura akt Wniosek o ustanowienie adwokata. Wnoszę o: ustanowienie dla mnie adwokata w sprawie o przeciwko nr sygn. Uzasadnienie Sąd Rejonowy w dnia w...

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1351

, dnia Sąd Rejonowy w Wydział Cywilny Wierzyciel : Dłużnik : Sygnatura akt Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych Wnoszę o: zwolnienie mnie od kosztów sądowych w sprawie o przeciwko pozwanemu Uzasadnienie Mądrze uzasadnić i uprawdopodobnić, że nie jesteśmy w stanie w żaden ...

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 679
Wyświetleń: 3535

WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU LOKALU , dnia Adresat: Uprzejmie informujemy, że niniejszym wypowiadamy najem lokalu przy ul. , nr Na podstawie art. Umowy najmu okres wypowiedzenia wynosi miesięcy od daty otrzymania niniejszego wypowiedzenia. Prosimy o opuszczenie wynajmowanych pomieszczeń w wyżej ...

Wypowiedzenie umowy najmu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3458

WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU , dnia Adresat: Niniejszym informuję, że zgodnie z postanowieniami paragrafu umowy najmu zawartej dnia , z dniem wypowiadam niniejszym wyżej wymienioną umowę najmu z zachowaniem ustawowego terminu wypowiedzenia miesięcy. Umowa zostaje wypowiedziana z powodu (podać p...

Zawiadomienie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 378

ZAWIADOMIENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY , dnia Adresat: Niniejszym informujemy, że odstępujemy od umowy zawartej dnia, dotyczącej sprzedaży (opis towaru) firmie (nazwa firmy) z powodów wymienionych poniżej. Odstąpienie od umowy następuje wskutek naruszenia przez firmę następujący...

Zawiadomienie o sprzedaży towaru z powodu niedotrzymania warunków umow...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

ZAWIADOMIENIE O SPRZEDAŻY TOWARU Z POWODU NIEDOTRZYMANIA WARUNKÓW UMOWY , dnia Adresat: Szanowni Państwo, w związku z dopuszczeniem się zwłoki z zapłatą ceny za dostarczoną, na podstawie kontraktu nr z dnia , część towaru uprzejmie informujemy, że dajemy Państwu dodatkowo dni na dokonanie zap...

Wzór-Antykwariat

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

ANTYKWARIAT , dnia Adresat: Szanowna Pani, dziękujemy za wizytę w naszym antykwariacie. Mamy nadzieję, że spodobał się Pani nasz sklep i zainteresował wybór posiadanych przez nas antyków. Niemal systematycznie uzupełniamy naszą ofertę, dl...

Wzór-Deklaracja gwarancyjna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1057

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności zamieszkały(a) w legitymujący(a) się dowodem osobistym seria nr zobowiązuje się zapłacić firmie z siedzibą w należność za produkt kupiony przez zamieszkałego w legitymującego się dowodem o...

Wzór-Doradztwo ekonomiczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

DORADZTWO EKONOMICZNE , dnia Adresat: Szanowni Państwo, myślę, że zainteresuje Państwa fakt, iż niedawno w (podać nazwę czasopisma lub innej publikacji) nasza firma otrzymała bardzo pozytywną ocenę, której kopię Państwu przesyłamy. Ponieważ nasza działalność obejmuje dziedzinę, która jest pod...

Uchybienie terminu.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 406

UCHYBIENIE TERMINU Czynność podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna, art. 167 odnosi się do terminów procesowych następuje ipso iure chyba że przepis szczególny stanowi inaczej Może to spowodować nałożenie na stronę obowiązku zwrotu kosztów jako niesumienne lub oczywiście niewłaś...