Postępowanie cywilne - strona 75

Wzór-Kartki świąteczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

KARTKI ŚWIĄTECZNE , dnia Adresat: Szanowni Państwo, Tegoroczne Święta Bożego Narodzenia są okazją do przesłania bliskim ciepłych, serdecznych życzeń. Wszystkie nasze kartki...

Wzór-Kiermasz wyposażenia i sprzętu wodnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

KIERMASZ WYPOSAŻENIA I SPRZĘTU WODNEGO , dnia Adresat: Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić Państwa na przedsezonowy kiermasz sprzętu wodnego. Przez dwa tygodnie wyposażenie jachtów i łodzi można będzie nabyć z 15% obniżką. Obniżka o...

Wzór-Kontrakt eksportowy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1085

KONTRAKT EKSPORTOWY zawarty dnia r. w pomiędzy: SPRZEDAJĄCY: KUPUJĄCY: TOWAR: ILOŚĆ: CENA: TERMIN ODBIORU: TRANSPORT: PŁATNOŚĆ: BANK SPRZEDAJĄCEGO: BANK KUPUJĄCEGO ARBITRAŻ: Sąd właściwy dla siedziby Kupującego z zastosowaniem przepisów prawa kraju sprzedającego. Sprz...

Wzór-Kontrakt importowy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

KONTRAKT IMPORTOWY zawarty dnia r. w pomiędzy: SPRZEDAJĄCY: KUPUJĄCY: TOWAR: ILOŚĆ: CENA: TERMIN ODBIORU: TRANSPORT: PŁATNOŚĆ: BANK SPRZEDAJĄCEGO: BANK KUPUJĄCEGO ARBITRAŻ: Sąd właściwy dla siedziby Kupującego z zastosowaniem przepisów prawa kraju sprzedającego. Sprze...

Wzór-Likwidacja działalności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

, dnia Urząd Miejski Wydział Handlu Ewidencji Działalności Gospodarczej ul LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1. Zgłaszający likwidację: ( nazwisko i imię, stały adres zamieszkania ) Zgłaszam likwidację działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zaświadczenia nr Likwidacj...

Wzór-Odpowiedź na upomnienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Wrocław, 10.10.2000 r. Jan Nowak Ul. Nowacka 1 56-555 Wrocław NIP: 777-300-30-00 Urząd Skarbowy Ul. Rybacka 10 55-555 Wrocław Odpowiedź na upomnienie W odpowiedzi na upomnienie z 9.10.2000 r. nr 123//00 zawiadamiam, że dochodzona kwota podatku z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej ...

Wzór-Oświadczenie celne 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie) (adres osoby składającej oświadczenie) OŚWIADCZENIE Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego, niniejszym oświadczam, że w stosunku do osoby, która wnioskuje o udzielenie pozwoleni...

Wzór-Oświadczenie celne 3

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 938

(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie) (adres osoby składającej oświadczenie) OŚWIADCZENIE Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego, niniejszym oświadczam, że osoba, której ma być udzielone pozwolenie na stosowanie zab...

Wzór-Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 322

Wrocław, 10.10.2000 r. Jan Nowak Ul. Nowacka 1 56-555 Wrocław NIP: 777-300-30-00 Urząd Skarbowy Ul. Rybacka 10 55-555 Wrocław Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych Oświadczam, że firma „INKA” s.c. przekroczyła w miesiącu październiku obrót zobowiązujący do prowadzenia ewidencji za pomocą...

Wzór-Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Niniejszym oświadczam, że w wykonaniu pkt. umowy z dnia zawartej w , której przedmiotem jest zawartej pomiędzy: a odstępuję od powyższej umowy. II. Rozliczenie między stronami z tytułu odstąpienia nastąpi na zasadach określonych w kodeksie cywil...