Prawo cywilne - strona 75

Prawo cywilne - Lista pytań na egzamin

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Majda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

Lista pytań: 1. Co to jest spadek? Co wchodzi w skład spadku? Spadek to jest ogół praw i obowiązków zmarłego. Gdy chodzi o prawa (aktywa) to chodzi o prawa majątkowe o charakterze cywilnoprawnym. Wszystkie prawa niemajątkowe (prawo do ojcostwa, prawo do intelektualnego dzieła) nie wchodzą do spadk...

Ochrona dziedziczenia (tzw. hereditatis petitio) - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Majda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1554

Ochrona dziedziczenia (tzw. hereditatis petitio) wywodzi się jeszcze z prawa rzymskiego i uregulowane jest w prawie spadkowym w art. 1029 k.c. Podmiotem uprawnionym jest rzeczywisty spadkobierca, natomiast zobowiązanym (tym do kogo roszczenie jest kierowane) jest rzekomy spadkobierca (osoba, która ...

Odpowiedzialność za długi spadkowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Majda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 532

Odpowiedzialność za długi spadkowe (1) chwila przyjęcia spadku Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność tylko ze spadku - odpowiedzialność ograniczona przedmiotowo „cum veribus hereditatis”. Spadkobierca ponosi odpowi...

Podstawienie (substytucja) - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Majda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1253

Podstawienie (substytucja) - ustalenie pewnego porządku dziedziczenia po sobie. (1) zwykłe (substitutio vulgaris) - spadkodawca powołuje określonego spadkobiercę testamentowego na wypadek gdyby spadkobierca nie chciał lub nie mógł być spadkobi...

Polecenie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Majda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

Polecenie Polecenie uregulowane jest w art. 982 - 985 k.c. i przez polecenie rozumie się zawarte w testamencie. Postanowienie, w którym spadkodawca nakłada na spadkobiercę lub zapisobiercę obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania nie cz...

Przepisy wspólne dla testamentów zwykłych i szczególnych - omówienie...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Majda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

Przepisy wspólne dla testamentów zwykłych i szczególnych - niezdolność bezwzględna do pełnienia roli świadka - niezależnie od tego o jaki testament chodzi osoba ta nie może być świadkiem (art. 956 k.c.) Nie może być świadkiem przy sporządzeniu testamentu: - kto nie ma pełnej zdolności do czynnośc...

Przyjęcie i odrzucenie spadku - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Majda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 511

Przyjęcie / odrzucenie spadku W prawie polskim przyjęcie spadku następuje z mocy samego prawa (ex lege) z chwil jego otwarcia. Spadkobierca ma jednak 6 miesięcy na podjęcie decyzji czy spadek przyjąć i jak, czy spadek odrzucić. Termin ten liczony jest od dnia, gdy spadkobierca dowiedzieli się o tyt...

Skutki zbycia spadku - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Majda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 791

Skutki zbycia spadku (1) art. 1053 k.c. - nabywca wstępuje w prawa i obowiązki spadkobiercy, z tym jednak zastrzeżeniem, że zbywca nadal ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe i zgodnie z art. 1055 § 1 k.c. ich odpowiedzialność względem wierzycieli jest solidarna. T wstąpienie ma charakter sukce...

Spadek - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Majda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 665

Spadek - ogół praw i obowiązków majątkowych spadkodawcy, które przechodzą na spadkobierców z pewnymi wyjątkami. Prawa majątkowe, np. dotyczące dóbr osobistych, małżeńskie, wygasają. Wyjątki: - prawa majątkowe, ale ściśle związane z sobą spadkodawcy, np.

Sposoby ustalania zachowku - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Majda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 819

Sposoby ustalania zachowku Ustalając wysokość należnego zachowku wyróżnia się cztery etapy: (1) ustalenie udziału spadkowego stanowiącego podstawę do obliczenia zachowku Ustalając udział bierze się pod uwagę odrębnie sytuację każdego uprawnionego do zachowku. Na tym etapie bierze się pod uwagę sp...