Spadek - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spadek - omówienie - strona 1 Spadek - omówienie - strona 2 Spadek - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Spadek - ogół praw i obowiązków majątkowych spadkodawcy, które przechodzą na spadkobierców z pewnymi wyjątkami. Prawa majątkowe, np. dotyczące dóbr osobistych, małżeńskie, wygasają.
Wyjątki:
- prawa majątkowe, ale ściśle związane z sobą spadkodawcy, np. służebność osobista, użytkowanie na rzecz osoby fizycznej, renta, dożywocie, zobowiązania orientacyjne;
- prawa, które z chwilą śmierci przechodzą na ściśle oznaczone osoby, np.:
- prawo najmu lokalu - prawo przechodzi na małżonka, dzieci - art. 8 ustawy o najmie lokali;
- art. 923 k.c. - małżonek lub inne osoby bliskie spadkodawcy, które mieszały z nim do dnia jego śmierci, są uprawnione do korzystania w ciągu trzech miesięcy od otwarcia spadku z mieszkania i urządzenia domowego w zakresie dotychczasowym. Rozporządzenie spadkodawcy wyłączające lub ograniczające to uprawnienie jest nieważne. Nie ma odwołania do stosunku małżeńskiego. Osoby te musza zamieszkiwać ze zmarłym przed jego śmiercią;
- art. 830 k.c. - umowy ubezpieczenia na życie - wskazanie uposażonego - osoby która nabywa kwotę ubezpieczenia. Uposażonym może być każda osoba wskazana przez ubezpieczonego, uposażyć można jedną osobę lub kilka. Jeżeli uposażonych jest kilka osób, ubezpieczony powinien wskazać ich udziały. Jeśli tego nie uczyni, przyjmuje się, że osoby te powinny otrzyma sumy w częściach równych. Uposażonego można w każdym czasie zmienić lub odwołać. Uposażony nie może otrzymać przeznaczonej mu sumy w dwóch przypadkach: (1) gdy uposażony umyślnie przyczynił się do śmierci ubezpieczonego, (2) gdy uposażony zmarł przed ubezpieczonym lub równocześnie z nim. Jeżeli ubezpieczony nie wskazał uposażonego albo uposażony nie chce lub nie może otrzymać sumy ubezpieczenia to kwotę otrzymują osoby wskazane w ogólnych warunkach ubezpieczeń, a jeżeli takowych nie ma, suma wchodzi w skład spadku;
- kwota zdeponowana na funduszu emerytalnym, w przypadku gdy umiera osoba przed osiągnięciem wieku emerytalnego;
- środki zdeponowane na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, lokaty. Zapisy na wypadek śmierci - kwoty uregulowane przez prawo bankowe przechodzą na wskazaną osobę, ale jeśli ta nie chce, wchodzą w skład spadku.
Pasywa (obowiązki) wchodzące w skład spadku - długi spadkowe:
- długi, które spadkodawca sam zaciągnął za swego życia - pożyczki, mandaty, nieuregulowane opłaty, raty, mandaty itp.;
- długi, które powstały w związku ze śmiercią spadkodawcy - art. 922 § 3 k.c. - koszty pogrzebu spadkodawcy, koszty postępowania spadkowego, realizacja roszczeń z tytułu zachowku, realizacja zapisu i zaleceń, inne długi, np. wynagrodzenie dla wykonawcy testamentu.
Wszystkie prawa i obowiązki przechodzą „w ramach” sukcesji uniwersalnej.


(…)

…) musi być lub istnieć w chwili otwarcia spadku
wyjątki:
- dotyczący osoby fizycznej - nasciturus - dziecko poczęte w chwili otwarcia spadku, jeżeli urodzi się żywe;
- dotyczący osoby prawnej - fundacja ustanowiona w testamencie - musi być wpisana do rejestru w ciągu 2 lat od ogłoszenia testamentu;
(2) musi być godny dziedziczenia
Wyróżniamy niegodność:
- bezwzględną - konkretna osoba według systemu prawnego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz