Zdolność do dziedziczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zdolność do dziedziczenia - strona 1 Zdolność do dziedziczenia - strona 2

Fragment notatki:

Zdolność do dziedziczenia Art. 927. k.c.
§ 1. Nie może być spadkobiercą osoba fizyczna, która nie żyje w chwili otwarcia spadku, ani osoba prawna, która w tym czasie nie istnieje.
§ 2. Jednakże dziecko w chwili otwarcia spadku już poczęte może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe.
§ 3. Fundacja ustanowiona w testamencie przez spadkodawcę może być spadkobiercą, jeżeli zostanie wpisana do rejestru w ciągu dwóch lat od ogłoszenia testamentu. Warunki te dotyczą zarówno dziedziczenia ustawowego i testamentowego(stosuje się je także do zdolności zapisobiercy) : przesłanka pozytywna - osoba fizyczna żyjąca w chwili otwarcia spadku, osoby prawne lub ułomne osoby prawne jeśli istnieją w chwili otwarcia spadku [art. 927] Wyjątki §2:
dziecko poczęte a nienarodzone może być dziedzicem jeśli urodzi się żywe(ograniczona i warunkowa zdolność prawna nasciturusa ). [art. 927§3] - może dziedziczyć fundacja ustanowiona przez spadkodawcę w testamencie jeśli zostanie zarejestrowana w ciągu 2 lat od ogłoszenia testamentu. przesłanka negatywna - nie może być spadkobierca uznany za niegodnego dziedziczenia. Uznanie za niegodnego Uznanie za niegodnego dokonuje się w trybie sądowym - to sąd konstytutywnym orzeczeniem uznaje za niegodnego i może to zrobić dopiero z chwilą otwarcia spadku . Legitymacja do żądania uznania za niegodnego - każdy kto ma w tym interes prawny w terminie: roku od dnia dowiedzenia się o niegodności , nie później niż w ciągu 3 lat od dnia otwarcia spadku (dwa skorelowane ze sobą terminy) - korelacja polega na tym, że decyduje upływ terminu wcześniejszego . Art. 929. k.c.
Uznania spadkobiercy za niegodnego może żądać każdy, kto ma w tym interes. Z żądaniem takim może wystąpić w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od otwarcia spadku.
Przesłanki uznania za niegodnego: Art. 928. k.c.
§ 1. Spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli:
1) dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;
2) podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;
3) umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.
§ 2. Spadkobierca niegodny zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jak by nie dożył otwarcia spadku.


(…)

…) to sąd cywilny może rozstrzygnąć o bycie przestępstwa samodzielnie na potrzeby własnego postępowania. Działania w stosunku do woli spadkodawcy - podstęp lub groźba w celu zmiany woli spadkodawcy, przy czym może to być także pomocnictwo, podżeganie lub usiłowanie. Działania w stosunku do objawu woli spadkodawcy(testament) - umyślne lub świadome korzystanie z podrobionego testamentu lub zniszczenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz