Prawo spadkowe - przepisy prawne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo spadkowe - przepisy prawne - strona 1

Fragment notatki:

Prawo spadkowe to zespół przepisów regulujących losy majątku pozostawionego przez zmarłą osobę fizyczną. W szczególności prawo spadkowe reguluje przejście tego majątku, a więc praw i obowiązków majątkowych zmarłego, na inne osoby fizyczne lub prawne. §53. Spadkiem nazywamy ogół majątkowych praw i obowiązków zmarłego w chwili jego śmierci. Obowiązki podlegają dziedziczeniu na równi z prawami, dlatego otrzymanie spadku nie jest równoznaczne z powiększeniem majątku spadkobiercy. !!! W SKŁAD SPADKU WCHODZĄ JEDYNIE PRAWA I OBOWIĄZKI CYWILNOPRAWNE.
Do spadku nie należą majątkowe prawa i obowiązki wynikające z innych przepisów takich jak prawo finansowe i administracyjne, prawa i obowiązki osobiste. §54. Spadkodawca to zmarły, którego śmierć zapoczątkowuje proces dziedziczenia. Spadkodawcą może być tylko osoba fizyczna. Spadkodawcą jest również człowiek uznany przez sąd za zmarłego. Spadkobierca to osoba, która dziedziczy lub mogłaby dziedziczyć po zmarłym. Spadkobiercą może być zarówno osoba fizyczna jak i prawna. Spadkobiercą może być już poczęte dziecko, o ile urodzi się żywe lub fundacja, która dopiero zostanie utworzona ze środków wygenerowanych ze spadku. Spadkobierca musi być godny dziedziczenia (nie popełnił się ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy, nie podrobił lub zniszczył testamentu, nie groził spadkodawcy). Spadkobierca przestaje być niegodny, kiedy spadkodawca mu przebaczył. Zapis jest zawartym w testamencie rozporządzeniem spadkodawcy, zobowiązującym spadkobiercę do spełnienia określonego świadczenia na rzecz wskazanej w zapisie osoby. Zapis nie powoduje przejścia własności na zapisobiercę, a tylko daje mu roszczenie wobec spadkobiercy o ich wydanie. Polecenie polega na tym, że spadkodawca w testamencie nakłada na spadkobiercę lub zapisobiercę obowiązek pewnego działania, np. do zorganizowania wystawnego pogrzebu, kremacji zwłok, itp. Polecenie nie czyni nikogo wierzycielem. Otwarcie spadku jest określeniem oznaczającym chwilę śmierci spadkodawcy. Z tą chwilą następują skutki dziedziczenia, bez względu na konieczną procedurę ustalania praw do spadku.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz