Zapis - podmiot obciążony

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zapis - podmiot obciążony - strona 1 Zapis - podmiot obciążony - strona 2 Zapis - podmiot obciążony - strona 3

Fragment notatki:

Zapis Art. 968. k.c.
§ 1. Spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis).
§ 2. Spadkodawca może obciążyć zapisem także zapisobiercę (dalszy zapis).
Zapis - to rozrządzenie testamentowe, które zobowiązuje spadkobiercę lub innego zapisobiercę do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz określonej osoby, zwanej zapisobiercą - zapis wywołuje jedynie skutki obligacyjne , a zapisobierca przyjmując przysporzenie majątkowe nie staje się spadkobiercą. Po stronie zapisobiercy tworzy się wierzytelność , która podlega regulacji prawa zobowiązań , natomiast nie staje się on następcą prawnym spadkodawcy ani też nie odpowiada za długi spadku. Podmiot obciążony: Obciążony zapisem może być spadkobierca testamentowy lub ustawowy , a także inny zapisobierca . Jeżeli osoba ustanowiona jako spadkobierca testamentowy nie chce lub nie może dziedziczyć to w braku odmiennej woli spadkodawcy obowiązek wykonania zapisu przechodzi na spadkobiercę , któremu z ustawy przypadł udział spadkowy po spadkobiercy testamentowym - te same zasady stosuje się do spadkobiercy podstawionego bądź spadkobiercy, który otrzymał przyrost . Zapis, który obciąża zapisobiercę to dalszy zapis , a jego beneficjentem jest dalszy zapisobierca - np. spadkodawca zapisuje osobie A samochód i nakazuje zapłacić 10.000 zł dla B. Jeżeli jest kilku spadkobierców lub zapisobierców to w braku odmiennej woli zapis(lub zapis dalszy) obciąża ich odpowiednio do ich udziałów - niemniej jednak spadkodawca może zadecydować, że obciąża zapisem tylko niektórych z pośród spadkobierców lub zapisobierców . Zapisobierca obciążony dalszym zapisem może uwolnić się od obowiązku wobec dalszego zapisobiercy na trzy sposoby - np. A otrzymał samochód i ma zapłacić 10.000 dla B : Spełnić ten obowiązek - A otrzymuje samochód i płaci 10.000 zł dla B. Bezpłatnie przekazać na rzecz dalszego zapisobiercy własne roszczenie o zapis wobec spadkobierców lub zapisobierców - A bezpłatnie przekazuje B roszczenie o samochód . W sytuacji kiedy zapis został już spełniony zapisobierca może przekazać zapisobiercy dalszemu przysporzenie, które otrzymał z tytułu zapisu - A otrzymuje samochód i przekazuje go B . Zapisobierca Art. 972. k.c.
Przepisy o powołaniu spadkobiercy, o zdolności do dziedziczenia i o niegodności stosuje się odpowiednio do zapisów.
Zapisobierca: Musi posiadać zdolność do dziedziczenia

(…)

… tak jak dłużnicy solidarni. Orzecznictwo - w postępowaniu o dział spadku sąd nie może rozstrzygać o roszczeniach zapisobierców wobec spadkobierców, chyba, że zapisobierca jest jednocześnie spadkobiercą dzielonego spadku. Roszczenie o wykonanie zapisu przedawnia się w ciągu 5 lat od dnia wymagalności - chwila ogłoszenia testamentu lub wykonania zapisu na rzecz obciążonego. …
… jest rzecz oznaczona co do tożsamości, obciążony zapisem ponosi względem zapisobiercy odpowiedzialność za wady rzeczy jak darczyńca - odpowiedzialność ogranicza się do naprawienia szkody jaka została wyrządzona przez to, że obciążony nie poinformował zapisobiercy o wadach o których wiedział, ale odpowiedzialność odpada, jeśli zapisobierca z łatwością mógł je zauważyć.
Jeśli przedmiotem zapisu są rzeczy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz