Ogólna charakterystyka dziedziczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogólna charakterystyka dziedziczenia - strona 1 Ogólna charakterystyka dziedziczenia - strona 2 Ogólna charakterystyka dziedziczenia - strona 3

Fragment notatki:

Ogólna charakterystyka dziedziczenia Otwarcie spadku Otwarcie spadku - jest to zdarzenie prawne, które wiąże się ze śmiercią spadkodawcy i pociąga za sobą przejście praw i obowiązków majątkowych zmarłego na jego spadkobierców.
Art. 924. k.c.
Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.
Art. 925. k.c. Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.
Moment otwarcia spadku jest bardzo istotny - w momencie otwarcia spadku spadkobiercy nabywają ten spadek, a także w chwili otwarcia ocenia się zdolność spadkobierców do dziedziczenia oraz skład majątku spadkowego. Pojęcie nabycia spadku Art. 925. k.c.
Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku , czyli prawo polskie przewiduje nabycie spadku z mocy samego prawa. W prawie polskim nabycie jest w początkowym okresie prowizoryczne - spadkobierca może spadek odrzucić w ciągu 6 miesięcy o dowiedzenia się o tytule swojego powołania . Spadkobierca, który spadek odrzucił traktowany jest tak jakby nie dożył otwarcia spadku, przyjmujemy fikcję, że nigdy spadkobiercą nie był. Polska koncepcja ma taką zaletę, że nie ma spadku wakującego - wedle przepisów zawsze kogoś możemy uznać spadkobiercą . Inne konstrukcje nabycia spadku :
nabycie przez oświadczenie woli
nabycie w drodze konstytutywnego orzeczenia sądowego (Austria - sąd wydaje dekret dziedziczenia) Sukcesja uniwersalna, następstwo prawne pod tytułem ogólnym (succesio in universitatem) - na skutek jednego zdarzenia prawnego jakim jest otwarcie spadku spadkobierca : Wstępuje w ogół praw i obowiązków majątkowych spadkodawcy bez względu na ich charakter , Jest to przykład nabycia pochodnego, spadkobiercy wstępują w prawa w takim zakresie jakie przysługiwały spadkodawcy , a zatem nie maja analogicznego zastosowania wyjątki od zasady nemo plus iuris . Jeżeli jest kilku spadkobierców to nabywają oni wszyscy spadek jako całość, przy czym udział każdego z nich określony jest za pomocą ułamka (w tzw. części idealnej) - a zatem nie ma spadkobrania konkretnych składników, a jedynie pewnej części spadku jako całości. Na spadkobierców przechodzą także prawa będące przedmiotem zapisu , a zapisobierca uzyskuje jedynie roszczenie wobec spadkobiercy .
Powołanie do dziedziczenia Art. 926. k.c.
§ 1. Powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu.
§ 2. Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz