Wykład - prawo spadkowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - prawo spadkowe - strona 1 Wykład - prawo spadkowe - strona 2 Wykład - prawo spadkowe - strona 3

Fragment notatki:

Spadek - ogól praw i obowiązków majatkowych zmarłego(prawa majątkowe, czyli pasywa, lecz także obowiązki majątkowe, czyli pasywa, długi); do spadku nie należą prawa o charakterze niemajątkowym, gdyż wygasają z chwilą śmierci, a także niektóre prawa majątkowe scisle związane z osoba zmarłego(uzytkowanie, służebności osobiste, prawo do renty, alimentow, dożywocia) oraz prawa przechodzące na określone osoby niezależnie od tego czy są spadkobiercami(prawo najmu lokalu mieszkalnego, prawo osoby wskazanej przez spadkodawce przed śmiercią do otrzymania określonej sumy pieniężnej); dlugi spadkowe - te, które obciążały spadkodawce, jak i te, które powstały w związku z jego śmiercią(koszty pogrzebu, postępowania spadkowego
Powolanie do spadku - tytul na bazie którego spadkodawca dziedziczy; wyróżniamy dziedzicze ustawowe i dziedziczenie testamentowe, które ma pierwszeństwo przed ustawowym
Z chwilą otwarciu spadku spadkobierca nabywa spadek, czyli nabycie spadku nastepuje z mocy samego prawa, bez konieczności skladania oświadczenia(chyba ze odrzucamy spadek, bądź przyjecie go w ograniczonym zakresie - z dobrodziejstwem inwentarza)
Osoba fizyczna - dziedziczy na podstawie umowy lub testamernu
Osoba prawna - dziedziczy na podstawie testamentu
Spadkobierca musi być poczęty w chwili otwarcia spadku, a by osoba prawna dziedziczyla w chwili otwarcia spadku - musi istniec(kodeks zezwala na dziedziczenie przez fundacje ustanowiona w testamencie
Niegodność dziedziczenia(uznanie za niegodnego nastepuje na podstawie orzeczenia sądu, o uznanie za niegodnego może wystąpić każdy kto ma w tym interes(nie pozniej niż rok od dowiedzenia się o niegodności i 3 lata po otwarciu spadku)
Ciezkie, umyślne przestępstwo przeciwko spadkodawcy(zabójstwo w skrajnym przypadku)
Nakłonienie spadkodawcy podstępem lub grozba do sporządzenia lub odwolania testamentu albo przeszkodzenie mu w ten sposób w dokonaniu jednej z tych czynności
Umyślne ukrycie lub zniszczenie, podrobienie lub przerobienie testamentu, albo umyślne skorzystanie z testamentu sporządzonego przez kogos innego
Przebaczenie niegodności - akt o charakterze uczuciowym
Spadkobierca uznany za niegodnego jest traktowany tak jakby nie dozyl otwarcia spadku
Zrzeczenie dziedziczenia - umowa w formie aktu notarialnego miedzy spadkobierca i spadkodawcą
Spadkobiercy ustawowi:
Zstępni(dzieci, wnuki, prawnuki)
Malzonek
Rodzice
Rodzeństwo
Zstępni rodzeństwa
Pierwsza klasa spadkobiercow - zstępni
Druga klasa spadkobiercó - rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa
Szczególna pozycja małżonka - może żądać ponad swój udzial przedmiotow urzadzenia domowego, z których korzystal za zycia spadkodawcy(jest to tzw. ustawowy zapis naddziałowy; dziedziczenie malzonka może zostac wylaczone, gdy orzeczona zostala wczesniej separacja, albo małzonek wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy


(…)

…; dalszy zapis to obciążenie zapisobiercy zapisem
polecenie - polega na nałożeniu przez testatora na spadkobierce lub zapisobierce obowiązku określonego dzialania lub zaniechania bez uczynienia kogokolwiek wierzycielem
zachowek - okreslona czesc wartości udzialu spadkowego, która przypadalaby danemu spadkobiercy ustawowemu, gdyby nie postanowienie testamentowe powołujące innego spadkobierce; do zachowku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz